Zakaz prowadzenia pojazdów za jazdę po alkoholu

Z tego artykułu „Zakaz prowadzenia pojazdów za jazdę po alkoholu” dowiesz się:

 • jaka jest dopuszczalna ilość alkoholu w czasie jazdy samochodem?
 • kiedy jazda po alkoholu jest wykroczeniem?
 • kiedy jazda pod wpływem alkoholu jest przestępstwem?
 • co się dzieje po zatrzymaniu prawa jazdy przez Policję za alkohol?
 • jaki kierowcy grozi zakaz prowadzenia pojazdów za jazdę po alkoholu?
 • czy Sąd może zwrócić prawo jazdy zatrzymane za alkohol?
 • czy można skrócić zakaz prowadzenia pojazdów orzeczony za alkohol?

Umów się na poradę telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Jaka jest dopuszczalna ilość alkoholu w czasie jazdy samochodem?

W czasie prowadzenia samochodu kierowca może mieć maksymalnie 0,09 mg alkoholu w wydychanym powietrzu, a w przeliczeniu na promile do 0,19 promila alkoholu we krwi.

Jazda samochodem przez kierowcę, który miał mniej niż 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu, a więc mniej niż 0,2 promila alkoholu we krwi jest legalna, to jest zgodna z prawem.

Kierowca, który ma mniej niż 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu, a w promilach poniżej 0,2 promila alkoholu we krwi, nie popełnia przestępstwa ani wykroczenia, nie łamie żadnego przepisu, nie może zostać ukarany i nie może stracić prawa jazdy.

zakaz prowadzenia pojazdów za jazdę po alkoholu

Od tej reguły jest tylko jeden wyjątek – jeśli kierowca wypił alkohol niedługo przed rozpoczęciem jazdy samochodem, a kolejne wyniki badania trzeźwości są rosnące, wówczas liczy się najwyższy wynik badania trzeźwości.

Za jaką ilość alkoholu można stracić prawo jazdy?

Kierowca może stracić prawo jazdy, jeśli miał 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu lub więcej, a w przeliczeniu na promile – jeśli miał 0,2 promila alkoholu we krwi lub więcej.

Kiedy jazda po alkoholu jest wykroczeniem?

Kierowca popełnia wykroczenie z art.87 par. 1 Kodeksu Wykroczeń, jeśli w czasie prowadzenia samochodu lub innego pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym miał od 0,10 do 0,25 mg alkoholu w wydychanym powietrzu, a w promilach od 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi.

Istotna uwaga: jeśli po zatrzymaniu do kontroli trzeźwości kierowca kilka razy dmucha w alkomat, a kolejne wyniki są rosnące, wówczas liczy się najwyższy wynik badania trzeźwości.

Więcej na temat wykroczenia jazdy samochodem po alkoholu przeczytasz w artykule „Kiedy jazda po alkoholu jest wykroczeniem?”

Kiedy kierowca popełnia przestępstwo prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu?

Jazda samochodem lub innym pojazdem mechanicznym pod wpływem alkoholu jest przestępstwem z art.178 a par. 1 Kodeksu Karnego,jeśli kierowca miał powyżej 0,25 mg alkoholu w wydychanym powietrzu, a w promilach więcej niż 0,5 promila alkoholu we krwi.

Podsumowując:

 1. jazda samochodem przy ilości alkoholu poniżej 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, a więc poniżej 0,2 promila alkoholu we krwi jest legalna- kierowca nie popełnia ani wykroczenia ani przestępstwa
 2. kierowanie samochodem przy stężeniu od 0,10 do 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, a w promilach od 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi stanowi wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art.87 par. 1 Kodeksu Wykroczeń , co oznacza zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat.
 3. jazda samochodem przy stężeniu powyżej 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, a więc powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi jest przestępstwem prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art.178a par. 1 Kodeksu Karnego, co oznacza zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 3 lat do 15 lat.

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule „Jazda po alkoholu wykroczenie czy przestępstwo?”

Umów się na poradę telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Co się dzieje po zatrzymaniu prawa jazdy przez Policję za jazdę po alkoholu?

Procedura zatrzymania kierowcy prawa jazdy za alkohol wygląda następująco:

Zatrzymanie prawa jazdy przez Policję za alkohol

Policjant zatrzymuje, to jest zabiera kierowcy dokument prawa jazdy jeżeli choć jeden z wyników badania trzeźwości kierowcy wyniósł co najmniej 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu, czy co najmniej 0,2 promila alkoholu we krwi

Przekazanie zabranego prawa jazdy do Prokuratora albo Sądu

Policjant w ciągu 7 od od zabrania kierowcy prawa jazdy przekazuje dokument prawa jazdy do Sądu – w sprawie o wykroczenie kierowania samochodem w stanie po użyciu alkoholu albo do Prokuratora – za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości

Postanowienie o zwrocie albo zatrzymaniu prawa jazdy za jazdę po alkoholu

Sąd (w sprawie o wykroczenie jazdy samochodem po alkoholu z art.87 par. 1 Kodeksu Wykroczeń) albo Prokurator (w sprawie o przestępstwo kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości z art.178 a par. 1 Kodeksu Karnego) w ciągu 14 dni wydaje postanowienie o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy albo nakazuje zwrócić kierowcy zabrany przez Policję dokument prawa jazdy.

Sąd albo Prokurator decyduje o zwrocie kierowcy zabranego przez Policję prawa jazdy jeśli uzna, że zatrzymanie prawa jazdy było niesłuszne, a więc wówczas, gdy zachodzą wątpliwości czy kierowca popełnił wykroczenie albo przestępstwo jazdy samochodem pod wpływem alkoholu

Przesłanie kierowcy postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy za alkohol

Prokurator albo Sąd przesyła kierowcy odpis postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy za alkohol

Zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy

Kierowca może złożyć zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy do Sądu

Sąd rozpoznaje zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy – uchyla postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy i zwraca je kierowcy albo utrzymuje w mocy zaskarżone postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy

Skierowanie do Sądu wniosku o ukaranie kierowcy za wykroczenie prowadzenia samochodu po alkoholu

W sprawie o wykroczenie kierowania samochodem po alkoholu Policja wysyła do Sądu wniosek o ukaranie kierowcy za wykroczenie jazdy samochodem w stanie po użyciu alkoholu

Skierowanie do Sądu aktu oskarżenia o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości

Prokurator w sprawie o przestępstwo jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości wysyła do Sądu akt oskarżenia przeciwko kierowcy o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości

Sąd wydaje wyrok w sprawie o wykroczenie albo przestępstwo jazdy samochodem pod wpływem alkoholu

Sąd po rozpoznaniu sprawy wydaje wyrok, w którym uniewinnia kierowcę od zarzucanego mu przestępstwa albo wykroczenia jazdy samochodem po alkoholu, albo wydaje wyrok skazujący. Może też wydać wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne

Sąd w wyroku decyduje czy wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów za jazdę po alkoholu

W sprawie o wykroczenie jazdy samochodem po alkoholu Sąd w wyroku skazującym albo wymierza kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat, albo odstępuje od zakazu prowadzenia pojazdów.

Sąd w sprawie o przestępstwo kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości, w razie wydania wyroku skazującego musi wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata. Tylko w razie warunkowego umorzenia postępowania karnego Sąd może nie orzekać wobec kierowcy zakazu prowadzenia pojazdów, albo orzec zakaz prowadzenia pojazdów na krócej niż 3 lata, np. na 1 rok albo na 2 lata.

Apelacja od wyroku skazującego na zakaz prowadzenia pojazdów za alkohol

Kierowca skazany za wykroczenie albo przestępstwo jazdy samochodem po alkoholu może odwołać się od wyroku poprzez złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku, a następnie przez złożenie apelacji od wyroku do Sądu II Instancji

Sąd II Instancji rozpoznaje apelację od wyroku skazującego i zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy, może go również zmienić, np. w zakresie zakazu prowadzenia pojazdów, może tez uchylić wyrok do ponownego rozpoznania przez Sad I Instancji.

Wyrok Sądu II instancji jest prawomocny, a zatem nie można się od niego odwołać.

Więcej o procedurze zatrzymania prawa jazdy przez Policję przeczytasz w artykułach:

Jaki zakaz prowadzenia pojazdów za wykroczenie prowadzenia samochodu po alkoholu?

Za wykroczenie prowadzenia samochodu lub innego pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu z art.87 par. 1 Kodeksu Wykroczeń, a więc za jazdę samochodem przy stężeniu od 0,10 do 0,25 mg alkoholu w wydychanym powietrzu kierowcy grozi zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do lat 3.

Sąd może na podstawie art.39 par. 1 Kodeksu Wykroczeń odstąpić od wymierzenia kierowcy zakazu prowadzenia pojazdów za jazdę po alkoholu tylko w wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych wypadkach.

Podsumowując: Sąd w wyroku skazującym kierowcę za wykroczenie jazdy samochodem po alkoholu może orzec wobec kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat, a więc najkrócej na 6 miesięcy a najdłużej na 3 lata, albo całkowicie odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów.

Sąd skazując kierowcę na zakaz prowadzenia pojazdów za wykroczenie jazdy po alkoholu nie może wymierzyć kierowcy zakazu prowadzenia pojazdów na okres krótszy niż 6 miesięcy. Sąd może całkowicie odstąpić od wymierzenia kierowcy zakazu prowadzenia pojazdów, albo wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów na minimum 6 miesięcy.

Jaki grozi zakaz prowadzenia pojazdów za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości?

Za przestępstwo jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości z art.178a par. 1 Kodeksu karnego, a więc przy wyniku badania trzeźwości powyżej 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu kierowcy grozi zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 3 lat do 15 lat.

Jeżeli Sąd wyda wobec kierowcy wyrok skazujący za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości, to musi orzec wobec kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów na okres minimum 3 lat.

Jedynie, gdy Sąd wyda wobec kierowcy za przestępstwo prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne na podstawie art.66 Kodeksu Karnego, tylko wtedy Sąd może nie orzec wobec kierowcy zakazu prowadzenia pojazdów albo orzec zakaz prowadzenia pojazdów na okres krótszy niż 3 lata, a więc na 1 rok albo 2 lata.

Wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów za jazdę po alkoholu po połowie zakazu

Kierowca, który został prawomocnie skazany za jazdę po alkoholu może złożyć do Sądu wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholowa po połowie zakazu prowadzenia pojazdów.

Więcej na temat możliwości skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez zamontowanie blokady alkoholowej przeczytasz w artykułach:

Umów się na poradę telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zaszufladkowano do kategorii artykuły, co grozi za jazdę po alkoholu?, jak odzyskać prawo jazdy, na ile zabierają prawo jazdy za alkohol?, zatrzymanie prawa jazdy za alkohol | Otagowano , , , , , , | Dodaj komentarz

Zakaz prowadzenia pojazdów za przestępstwo jazdy po alkoholu

Z tego artykułu „Zakaz prowadzenia pojazdów za przestępstwo jazdy po alkoholu” dowiesz się:

 • kiedy prowadzenie samochodu po alkoholu jest przestępstwem?
 • jaki zakaz prowadzenia pojazdów grozi za jazdę po alkoholu?
 • na ile Sąd zabiera prawo jazdy za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości?
 • czy Sąd może zwrócić kierowcy prawo jazdy zabrane za alkohol?
 • czy Sąd może nie orzekać zakazu prowadzenia pojazdów za kierowanie po alkoholu?
 • na czym polega warunkowe umorzenie sprawy karnej o przestępstwo jazdy samochodem pod wpływem alkoholu?

Umów się na poradę telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Kiedy jazda po alkoholu jest przestępstwem?

Jazda po alkoholu jest przestępstwem, gdy kierowca prowadzi samochód, motocykl, skuter lub inny pojazd mechaniczny w ruchu lądowym znajdując się w stanie nietrzeźwości, a więc gdy ma ponad 0,25 mg alkoholu w wydychanym powietrzu, a w przeliczeniu na promile ponad 0,5 promila alkoholu we krwi.

Więcej na ten temat dopuszczalnej ilości alkoholu podczas jazdy samochodem, czym się różni wykroczenie od przestępstwa kierowania samochodem pod wpływem alkoholu przeczytasz w artykułach:

Zatrzymanie prawa jazdy przez Policje za jazdę samochodem w stanie nietrzeźwości

Policjant zabiera kierowcy prawo jazdy za alkohol na podstawie art.135 ust.1 kt 1 a Ustawy Prawo o ruchu drogowym gdy kierowca prowadził samochód lub inny pojazd mechaniczny znajdując się w stanie nietrzeźwości.

Co się dzieje z prawem jazdy zabranym przez Policję za alkohol?

Policjant zabiera kierowcy prawo jazdy za alkohol, ale to nie Policjant, ale Prokurator decyduje czy zatrzymać kierowcy dokument prawa jazdy.

Po zabraniu prawa jazdy za alkohol Policjant w ciągu 7 przekazuje dokument prawa jazdy Prokuratorowi, a Prokurator w ciągu 14 dni podejmuje decyzję, tj.:

 • wydaje postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy – jeśli uzna, że zgromadzone w sprawie dowody wskazują na wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przez kierowcę przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości

albo

 • nakazuje zwrócić kierowcy zabrane przez Policję prawo jazdy – jeśli oceni, że zachodzą wątpliwości, czy kierowca popełnił przestępstwo kierowania samochodem pod wpływem alkoholu

Więcej o procedurze zatrzymania prawa jazdy dowiesz się z artykułów:

Czy można się odwołać od postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy za alkohol?

Kierowca, który nie zgadza się z decyzją Prokuratora o zatrzymaniu prawa jazdy za alkohol może się od tej decyzji odwołać, to znaczy złożyć zażalenie na postanowienie Prokuratora o zatrzymaniu prawa jazdy za przestępstwo kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości.

Jaki jest termin na złożenie zażalenia na zatrzymanie prawa jazdy za alkohol?

Zażalenie na postanowienie Prokuratora o zatrzymaniu prawa jazdy należy złożyć w terminie 7 dni od otrzymania postanowienia Prokuratora.

Do kogo złożyć zażalenie na postanowienie Prokuratora o zatrzymaniu prawa jazdy za alkohol?

Zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy za jazdę po alkoholu wydane przez Prokuratora należy złożyć do Sądu Rejonowego za pośrednictwem Prokuratora, który podjął decyzję o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy.

Kto rozpoznaje zażalenie na postanowienie Prokuratora o zatrzymaniu prawa jazdy za alkohol?

Zażalenie kierowcy lub jego Adwokata na postanowienie Prokuratora o zatrzymaniu prawa jazdy za przestępstwo kierowania samochodem po alkoholu rozpoznaje Sąd Rejonowy.

W wyniku rozpoznania zażalenia na zatrzymanie prawa jazdy Sąd:

 • utrzymuje w mocy zaskarżone postanowienie Prokuratora o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy za jazdę po alkoholu – jeśli w ocenie Sądu zgromadzone w sprawie dowody świadczą o popełnieniu przez kierowcę przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości

albo

 • uwzględnia zażalenie i uchyla zaskarżone postanowienie Prokuratora o zatrzymaniu prawa jazdy nakazując zwrócić kierowcy zabrany dokument prawa jazdy – jeśli oceni, że zachodzą wątpliwości, czy kierowca popełnił przestępstwo jazdy samochodem po alkoholu.
Zakaz prowadzenia pojazdów za przestępstwo jazdy po alkoholu

Postanowienie Sądu wydane po rozpoznaniu zażalenia na zatrzymaniu prawa jazdy – o zwróceniu kierowcy dokumentu prawa jazdy albo o utrzymaniu w mocy decyzji Prokuratora o zatrzymaniu prawa jazdy jest prawomocne – nie można się od niego odwołać.

Więcej o zaskarżeniu postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy przeczytasz w artykule „Zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy”

Czemu w postanowieniu o zatrzymaniu prawa jazdy nie ma wskazanego czasu do kiedy prawo jazdy jest zatrzymane?

Postanowienie Prokuratora o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu nie zawiera informacji, do kiedy kierowca ma zatrzymane prawo jazdy.

Wynika to z faktu, że decyzja Prokuratora o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy za alkohol ma charakter tymczasowy, to znaczy obowiązuje do czasu zakończenia sprawy karnej przeciwko kierowcy o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości.

To dopiero Sąd w wyroku kończącym sprawę karną przeciwko kierowcy o przestępstwo jazdy samochodem pod wpływem alkoholu decyduje:

 • czy kierowca popełnił zarzucane mu przestępstwo kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości
 • czy wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów za jazdę po alkoholu
 • na jak długo kierowca straci prawo jazdy za jazdę samochodem pod wpływem alkoholu.

Umów się na poradę telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Czy okres zatrzymania prawa jazdy wlicza się do zakazu prowadzenia pojazdów za alkohol?

Okres zatrzymania dokumentu prawa jazdy za jazdę po alkoholu wlicza się do orzeczonego przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów.

Jeśli Sąd uzna kierowcę za winnego przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości i wymierzy kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów, wówczas zalicza kierowcy na poczet zakazu prowadzenia pojazdów cały okres zatrzymania prawa jazdy.

Na ile Sąd zabiera prawo jazdy za przestępstwo kierowania samochodem po alkoholu?

Za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art.178a par. 1 Kodeksu Karnego kierowcy grozi zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 3 lat do 15 lat.

Jaki jest najkrótszy zakaz prowadzenia pojazdów za przestępstwo jazdy po alkoholu?

Najkrótszy zakaz prowadzenia pojazdów za przestępstwo jazdy po alkoholu w wyroku skazującym wynosi 3 lata.

Wynika to wprost z art.42 par.2 Kodeksu Karnego, zgodnie z którym Sąd w wyroku skazującym za przestępstwo kierowania samochodu pod wpływem alkoholu. orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów mechanicznych określonego rodzaju na okres co najmniej 3 lat

Jeżeli zatem Sąd wyda wobec kierowcy wyrok skazujący za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości wówczas orzeka zakaz prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata

Oznacza to, że Sąd wydając wobec kierowcy wyrok skazujący za przestępstwo kierowania samochodem pod wpływem alkoholu nie może orzec wobec kierowcy zakaz na okres krótszy niż 3 lata, a więc np. na 1 rok lub na 2 lata.

Ile wynosi najdłuższy zakaz prowadzenia pojazdów za przestępstwo jazdy po alkoholu?

Najdłuższy zakaz prowadzenia pojazdów za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości wynosi 15 lat.

Oznacza to, że Sąd nie może orzec wobec kierowcy za przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu z art.178a par. 1 Kodeksu Karnego zakazu prowadzenia pojazdów na dłużej niż 15 lat.

Jedynie za ponowną jazdę samochodem w stanie nietrzeźwości, albo za jazdę pod wpływem alkoholu w czasie obowiązującego zakazu prowadzenia pojazdów, a więc za przestępstwo z art.178 a par. 4 Kodeksu Karnego Sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów na zawsze, a więc dożywotnio.

Czy Sąd musi orzec wobec kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów za przestępstwo jazdy po alkoholu?

Sąd musi orzec wobec kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów na okres co najmniej 3 lat jeśli wydaje wobec kierowcy wyrok skazujący za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art.178 a par. 1 Kodeksu Karnego.

Oznacza to, że Sąd wydając wobec kierowcy wyrok skazujący za przestępstwo jazdy samochodem po alkoholu nie może ani odstąpić od zakazu prowadzenia pojazdów, ani orzec zakazu prowadzenia pojazdów na mniej niż 3 lata.

Kiedy Sąd może nie orzekać zakazu prowadzenia pojazdów za przestępstwo jazdy po alkoholu?

Sąd może nie wymierzyć kierowcy zakazu prowadzenia pojazdów za przestępstwo kierowania samochodem pod wpływem alkoholu tylko w jednym przypadku – gdy wyda wobec kierowcy wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne.

Tylko w wyroku warunkowo umarzającym postępowanie karne za przestępstwo jazdy po alkoholu Sąd może:

 • całkowicie odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów
 • wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów na krócej niż 3 lata, a więc na 1 rok albo na 2 lata.

Na czym polega warunkowe umorzenie postępowania w sprawie karnej o przestępstwo kierowania samochodem pod wpływem alkoholu?

Wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne to wyrok, w którym Sąd uznaje oskarżonego za winnego popełnienia zarzucanego mu w akcie oskarżenia przestępstwa – w tym przypadku kierowania samochodem pod wpływem alkoholu, ale z uwagi na okoliczności łagodzące nie wymierza oskarżonemu kary.

Wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości ma następujące zalety:

 • kierowca pozostaje osoba niekaraną za przestępstwo, a więc zachowuje czystą kartę karną
 • tylko w wyroku warunkowo umarzającym postępowanie karne Sąd może nie orzekać zakazu prowadzenia pojazdów, albo wprawdzie orzec wobec kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów, ale na krócej niż 3 lata, na przykład na 1 rok albo na 2 lata.

Kierowca, który przyznaje się do popełnienia przestępstwa prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu powinien złożyć do Sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego, bo jest to dla niego najlepsze rozwiązanie w sprawie karnej o jazdę po alkoholu.

Umów się na poradę telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zaszufladkowano do kategorii artykuły, co grozi za jazdę po alkoholu?, jak odzyskać prawo jazdy, jazda po alkoholu definicje, jazda po alkoholu przestępstwo, na ile zabierają prawo jazdy za alkohol?, zatrzymanie prawa jazdy za alkohol | Otagowano , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Kiedy jazda po alkoholu jest wykroczeniem?

Z tego artykułu „Kiedy jazda po alkoholu jest wykroczeniem?” dowiesz się:

 • ile można mieć alkoholu w czasie jazdy samochodem?
 • kiedy jazda po alkoholu jest wykroczeniem z art.87 par. 1 Kodeksu Wykroczeń?
 • kiedy jazda po alkoholu jest przestępstwem z art.178a par. 1 Kodeksu Karnego?
 • co to jest wzorcowanie alkomatu i świadectwo wzorcowania alkomatu?
 • co to jest błąd pomiaru alkomatu?
 • co to jest niepewność pomiaru alkomatu?
 • ile wynosi niepewność pomiaru alkomatu
 • czy można stracić prawo jazdy za 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu?
 • czy przy wyniku 0,11 lub 0,12 mg alkoholu kierowca popełnia wykroczenie prowadzenia samochodu po alkoholu?

Umów się na poradę telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Ile można mieć alkoholu podczas jazdy samochodem?

Dopuszczalna ilość alkoholu podczas prowadzenia samochodu, motocykla lub innego pojazdu mechanicznego wynosi 0,09 mg alkoholu w wydychanym powietrzu, czyli 0,19 promila alkoholu we krwi.

Kierowca, który podczas jazdy samochodem ma do 0,09 mg alkoholu w wydychanym powietrzu, a w przeliczeniu na promile do 0,19 promila alkoholu we krwi nie popełnia wykroczenia i nie może stracić prawa jazdy.

To kiedy jazda samochodem po alkoholu jest wykroczeniem? – gdy podczas prowadzenia samochodu kierowca ma co najmniej 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu, a w przeliczeniu na promila co najmniej 0,2 promila alkoholu we krwi.

Kiedy jazda samochodem po alkoholu jest wykroczeniem z art.87 par. 1 Kodeksu Wykroczeń?

Kierowca popełnia wykroczenie z art.87 par. 1 Kodeksu Wykroczeń, gdy podczas prowadzenia pojazdu mechanicznego, np. samochodu, motocykla lub skutera ma od 0,10 do 0,25 mg alkoholu w wydychanym powietrzu, a przeliczając na promile od 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi.

Wykroczenie kierowania samochodem po alkoholu z art.87 par. 1 Kodeksu Wykroczeń zaczyna się od 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu, a więc od 0,2 promila alkoholu we krwi.

Jazda samochodem poniżej 0,10 mg alkoholu (poniżej 0,2 promila alkoholu we krwi) jest legalna, zgoda z prawem, a kierowca nie może stracić prawa jazdy.

Kiedy jazda samochodem po alkoholu jest przestępstwem z art.178a par. 1 Kodeksu Karnego?

Prowadzenie samochodu, motocykla lub innego pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu jest przestępstwem z art.178a par. 1 Kodeksu Karnego, gdy podczas jazdy samochodem kierowca ma powyżej 0,25 mg alkoholu w wydychanym powietrzu, a licząc w promilach więcej niż 0,5 promila alkoholu we krwi.

Kiedy jazda po alkoholu jest wykroczeniem a kiedy przestępstwem?

Granicą pomiędzy wykroczeniem i przestępstwem kierowania samochodem po alkoholu jest stężenie 0,25 mg alkoholu w wydychanym powietrzu, czyli 0,5 promila alkoholu we krwi.

Wykroczenie kierowania samochodem w stanie po użyciu alkoholu z art.87 par. 1 Kodeksu Wykroczeń popełnia ten kierowca, który w czasie jazdy samochodem ma od 0,10 do 0,25 mg alkoholu w wydychanym powietrzu (odpowiednio od 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi)

Przestępstwo jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości z art.178a par. 1 Kodeksu Karnego popełnia kierowca, który prowadzi samochód mając więcej niż 0,25 mg alkoholu w wydychanym powietrzu, a więc powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi.

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule „Jazda po alkoholu wykroczenie czy przestępstwo?”

Co to jest wzorcowanie alkomatu?

Wzorcowanie alkomatu to badanie alkomatu przez uprawnione laboratorium w celu sprawdzenia czy alkomat jest sprawny oraz z jaką dokładnością alkomat mierzy stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu.

Alkomaty używane przez Policję do badania trzeźwości kierowców powinny być wzorcowane co 6 miesięcy.

Wyniki badania trzeźwości alkomatem mogą stanowić dowód w sprawie karnej o wykroczenie albo przestępstwo prowadzenia samochodu po alkoholu tylko wtedy, gdy zostały uzyskane przy pomocy alkomatu posiadającego ważne, to znaczy aktualne świadectwo wzorcowania.

Co to jest świadectwo wzorcowania alkomatu?

Z wzorcowania alkomatu jest sporządzany dokument – świadectwo wzorcowania alkomatu.

Świadectwo wzorcowania alkomatu to dokument wystawiony przez uprawnione do wzorcowania alkomatów laboratorium potwierdzające, że alkomat jest sprawny i może być używany przez Policję w celu badania trzeźwości kierowców.

Wyniki badania trzeźwości kierowcy alkomatem mogą być dowodem w sprawie karnej o wykroczenie albo przestępstwo prowadzenia samochodu po alkoholu tylko wówczas, gdy zostały uzyskane przez alkomat mający aktualne świadectwo wzorcowania w dniu pomiaru trzeźwości kierowcy.

Co to jest błąd pomiaru alkomatu?

Błąd pomiaru alkomatu to uśredniony błąd pomiaru stężenia alkoholu popełniony przez alkomat w czasie wzorcowania alkomatu.

Błąd pomiaru alkomatu pokazuje z jakim błędem, a więc z jakim odchyleniem alkomat zmierzył stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu podczas wzorcowania alkomatu.

Gdzie znajduje się informacje o błędzie pomiaru alkomatu?

Błąd pomiaru alkomatu jest wpisywany do tabeli znajdującej się na odwrocie świadectwa wzorcowania.

Świadectwo wzorcowania alkomatu znajduje się w aktach sprawy karnej o wykroczenie albo przestępstwo prowadzenia samochodu po alkoholu. Zazwyczaj świadectwo wzorcowania alkomatu znajduje się w aktach po protokole badania trzeźwości kierowcy przez Policję.

Ile wynosi błąd pomiaru alkomatu?

Błąd pomiaru alkomatu to błąd pomiaru stężenia alkoholu popełniony przez konkretny alkomat podczas wzorcowania alkomatu.

Jeżeli według świadectwa wzorcowania błąd pomiaru wynosi 0,00 mg alkoholu w wydychanym powietrzu, to oznacza, że w czasie wzorcowania alkomat nie popełnił błędu pomiaru.

kedy jazda po alkoholu jest wykroczeniem

Jeśli błąd pomiaru alkomatu wpisany do świadectwa wzorcowania wynosi 0,01 mg alkoholu, to oznacza, że w czasie wzorcowania alkomat zawyżył stężenie alkoholu o 0,01 mg. Zawyżył, to znaczy, że pokazał stężenie alkoholu wyższe o 0,01 mg niż w rzeczywistości.

Jeżeli błąd pomiaru alkomatu na świadectwie wzorcowania wynosi -0,01 mg/l to oznacza, że w czasie wzorcowania alkomat zaniżył stężenie alkoholu o 0,01 mg, a więc pokazał stężenie alkoholu niższe o 0,01 mg niż było w rzeczywistości.

Co to jest niepewność pomiaru alkomatu?

Niepewność pomiaru alkomatu to możliwy, hipotetyczny błąd, z jakim alkomat mierzy stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu.

Niepewność pomiaru alkomatu na świadectwie wzorcowania

Niepewność pomiaru alkomatu na świadectwie wzorcowania to dopuszczalny, hipotetyczny błąd pomiaru stężenia alkoholu ustalony w czasie wzorcowania alkomatu.

Niepewność pomiaru alkomatu ustalona podczas wzorcowania alkomatu znajduje się na świadectwie wzorcowania, a dokładnie w tabeli na odwrocie świadectwa wzorcowania.

Niepewność pomiaru alkomatu wynosi co najmniej 0,01 mg alkoholu w wydychanym powietrzu. Czasami niepewność pomiaru alkomatu wynosi 0,2 mg alkoholu w wydychanym powietrzu.

Niepewność pomiaru alkomatu podczas badania trzeźwości kierowcy

Niepewność pomiaru alkomatu, a więc dokładność pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym przez kierowcę powietrzu podczas badania trzeźwości kierowcy przez Policję na drodze wynosi plus minus 0,03 mg alkoholu.

Niepewność pomiaru alkomatu na świadectwie wzorcowania to możliwy, a więc hipotetyczny, dopuszczalny błąd pomiaru alkomatu podczas użycia alkomatu w warunkach laboratoryjnych.

Podczas pomiaru trzeźwości kierowcy alkomatem przez Policję na drodze, w warunkach terenowych, na dokładność pomiaru trzeźwości alkomatem wpływają dodatkowe czynniki, takie jak np. temperatura otoczenia, wilgotność powietrza, ciśnienie atmosferyczne, tlenki węgla i inne związku chemiczne w powietrzu, sposób wdmuchiwania powietrza do ustnika alkomatu przez kierowcę (hipowentylacja i hiperwentylacja płuc) czy palenie papierosów przez kierowcę przed badaniem.

Jak widać niepewność pomiaru alkomatu podczas badania trzeźwości kierowcy przez Policję na drodze jest wyższa od niepewności pomiaru alkomatu ustalonej podczas wzorcowania alkomatu w warunkach laboratoryjnych.

Wyniki badania trzeźwości a niepewność pomiaru alkomatu

Badanie trzeźwości kierowcy alkomatem przez Policję służy ustaleniu rzeczywistego stężenia alkoholu u kierowcy w celu ustalenia, czy kierowca popełnił wykroczenie albo przestępstwo prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu.

W sprawie karnej przeciwko kierowcy o jazdę po alkoholu Sąd powinien ustalić rzeczywiste stężenie alkoholu w czasie prowadzenia samochodu przez kierowcę.

Zasada prawa karnego poczytywania nie dających się usunąć wątpliwości na korzyść oskarżonego nakazuje uwzględnić niepewność pomiaru alkomatu.

Od najwyższego wyniku badania trzeźwości kierowcy przez Policję należy odjąć wartość niepewności pomiaru alkomatu w warunkach terenowych, a więc 0,03 mg alkoholu w wydychanym powietrzu.

Stężenie alkoholu u kierowcy równa się wynik pomiaru trzeźwości alkomatem minus niepewność pomiaru alkomatu w warunkach terenowych.

Umów się na poradę telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Jazda samochodem przy najwyższym wyniku alkomatu 0,10 mg alkoholu nie jest wykroczeniem

Kierowanie pojazdem mechanicznym, p. samochodem, motocyklem lub skuterem przy najwyższym wyniku badania alkomatem 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu nie jest wykroczeniem, gdyż rzeczywiste stężenie alkoholu u kierowcy mogło być niższe od 0,10 mg alkoholu.

Uwzględnienie niepewności pomiaru alkomatu, nawet tej ustalonej w czasie wzorcowania alkomatu, wynoszącej 0,01 mg/l alkoholu przy najwyższym wyniku badania trzeźwości alkomatem 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu oznacza, że rzeczywiste stężenie alkoholu u kierowcy mogło wynosić 0,09 mg alkoholu, a więc poniżej stężenia, od którego kierowca odpowiada za wykroczenie z art.87 par. 1 Kodeksu Wykroczeń.

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule „Zatrzymanie prawa jazdy za 0,10 mg alkoholu”

Czy jazda samochodem przy wyniku 0,11 lub 0,12 mg alkoholu jest wykroczeniem?

By ustalić rzeczywiste stężenie alkoholu u kierowcy w czasie prowadzenia samochodu należy od najwyższego wyniku badania trzeźwości alkomatem odjąć niepewność pomiaru alkomatu w warunkach terenowych, a więc 0,03 mg alkoholu.

Przy najwyższym wyniku badania alkomatem 0,12 mg alkoholu w wydychanym powietrzu rzeczywiste stężenie alkoholu u kierowcy mogło wynieść 0,09 mg alkoholu, a więc poniżej granicy 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu, od której zaczyna się wykroczenie kierowania samochodem po alkoholu.

Uwzględnienie niepewności pomiaru alkomatu i zasady poczytywania nie dających się usunąć wątpliwości na korzyść oskarżonego prowadzi do wniosku, że kierowca popełnia wykroczenie jazdy po alkoholu tylko wówczas, gdy najwyższy wynik badania alkomatu to 0,13 mg alkoholu lub więcej.

O zatrzymaniu prawa jazdy za alkohol przeczytasz w artykułach:

Umów się na poradę telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zaszufladkowano do kategorii artykuły, błąd pomiaru alkomatu, jazda po alkoholu stan po użyciu alkoholu, jazda po alkoholu wykroczenie, niepewność pomiaru alkomatu, świadectwo wzorcowania alkomatu, zatrzymanie prawa jazdy za alkohol | Otagowano , , , , , | Dodaj komentarz

Co grozi za jazdę po alkoholu?

Z tego artykułu „Co grozi za jazdę po alkoholu?” dowiesz się:

 • ile można mieć alkoholu w czasie jazdy samochodem?
 • kiedy jazda po alkoholu jest wykroczeniem?
 • kiedy jazda po alkoholu jest przestępstwem?
 • co grozi za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu?
 • czy za jazdę po alkoholu można pójść do więzienia?
 • na jak długo można stracić prawo jazdy za alkohol?
 • czy można uratować prawo jazdy zatrzymane za jazdę po alkoholu
 • czy można odzyskać prawo jazdy zabrane przez Policję za alkohol?

Umów się na poradę telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Ile można mieć alkoholu w czasie jazdy samochodem?

W czasie prowadzenia samochodu, motocykla, skutera czy innego pojazdu mechanicznego kierowcy wolno mieć do 0,09 mg alkoholu w wydychanym powietrzu, a w przeliczeniu na promile do 0,19 promila alkoholu we krwi.

Kierowca może stracić prawo jazdy, gdy prowadzi samochód lub inny pojazd mechaniczny mając co najmniej 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu, a w promilach co najmniej 0,2 promila alkoholu we krwi.

Jazda samochodem przy ilości alkoholu mniejszej od 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu (odpowiednio poniżej 0,2 promila alkoholu we krwi) jest zgodna z prawem – kierowca nie straci praw jazdy

W artykule „Jak przeliczać mg/l alkoholu na promile w sprawie o jazdę po alkoholu?” przeczytasz w jakich jednostkach alkomaty mierzą ilość alkoholu i jak przeliczać mg/l na promile.

Jazda po alkoholu jest wykroczeniem albo przestępstwem

Konsekwencje jakie grożą kierowcy za jazdę po alkoholu zależą od od ilości alkoholu podczas kierowania samochodem.

Jazda samochodem po alkoholu stanowi:

 • przestępstwo jazdy w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. – gdy kierowca powyżej 0,25 mg alkoholu w wydychanym powietrzu, a w przeliczeniu na promile powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi

albo

 • wykroczenie jazdy w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. – gdy w czasie prowadzenia samochodu kierowca ma od 0,10 do 0,25 mg alkoholu w wydychanym powietrzu, co w przeliczeniu na promile daje od 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi.

Umów się na poradę telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Kiedy jazda po alkoholu jest przestępstwem?

Prowadzenie pojazdu mechanicznego, np. samochodu, motocykla lub skutera po alkoholu jest przestępstwem z art.178a par. 1 Kodeksu karnego, jeśli kierowca prowadzi pojazd mechaniczny mając powyżej 0,25 mg alkoholu w wydychanym powietrzu lub w przeliczeniu na promile powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi.

Kiedy jazda pod wpływem alkoholu jest wykroczeniem?

Kierowanie pojazdem mechanicznym – samochodem, motocyklem czy skuterem stanowi wykroczenie z art.87 par. 1 Kodeksu Wykroczeń, jeśli stężenie alkoholu u kierowcy wynosi od 0,10 do 0,25 mg alkoholu w wydychanym powietrzu lub odpowiednio przeliczając na promile od 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi.

Więcej o tym czym rożni się wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu od przestępstwa jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości przeczytasz w artykule „Jazda po alkoholu wykroczenie czy przestępstwo?”

O badaniu trzeźwości kierowcy przez Policję, wzorcowaniu alkomatów, błędzie pomiaru alkomatu i niepewności pomiaru alkomatu przeczytasz w artykule „Kiedy jazda po alkoholu jest wykroczeniem?”

Jaka kara grozi za jazdę po alkoholu?

Za przestępstwo prowadzenia samochodu lub motocykla pod wpływem alkoholu z art.178a par. 1 Kodeksu Karnego kierowcy grozi kara:

 • kara grzywny, kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności do lat 2
 • utrata prawa jazdy od 3 do 15 lat
 • świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w kwocie od 5.000 zł do 60.000 zł

Za wykroczenie prowadzenia samochodu, motocykla czy innego pojazdu mechanicznego kierowcy grozi kara:

 • kara aresztu (do 30 dni) lub kara grzywny (do 5.000 zł)
 • zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych od 6 miesięcy do 3 lat.

Czy za jazdę po alkoholu można trafić do więzienia?

Za prowadzenie samochodu lub motocykla pod wpływem alkoholu może trafić do więzienia:

co grozi za jazdę po alkoholu
 • kierowca, który ponownie prowadził samochód lub motocykl w stanie nietrzeźwości, a więc za ponowne popełnienie przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości
 • kierowca, który znajdując się w stanie nietrzeźwości spowodował wypadek drogowy
 • kierowca, który jest osobą karaną za inne przestępstwa

Gdy kierowca jest osobą niekaraną za przestępstwa i nie spowodował wypadku pod wpływem alkoholu Sądy nie wymierzają kierowcom kar bezwzględnego pozbawienia wolności, a więc bez warunkowego zawieszenia wykonania za prowadzenie samochodu po alkoholu, nawet przy wysokim stężeniu alkoholu, np. powyżej 2 promili.

Umów się na poradę telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zakaz prowadzenia pojazdów za alkohol

Zakaz prowadzenia pojazdów za przestępstwo prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu

Za przestępstwo prowadzenia samochodu lub motocykla albo innego pojazdu mechanicznego po alkoholu, a więc powyżej 0,25 mg alkoholu w wydychanym powietrzu i odpowiednio powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi Sąd wymierza kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat

Zakaz prowadzenia pojazdów za wykroczenie kierowania samochodem po alkoholu

Za wykroczenie kierowania samochodem, motocyklem czy innym pojazdem mechanicznym po alkoholu, a więc przy stężeniu alkoholu od 0,10 do 0,25 mg alkoholu w wydychanym powietrzu, a w przeliczeniu na promile od 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi Sąd orzeka wobec kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Czy można uratować prawo jazdy zatrzymane za alkohol?

Odstąpienie od zakazu prowadzenia pojazdów za przestępstwo jazdy samochodem po alkoholu

Zakaz prowadzenia pojazdów za popełnienie przestępstwa kierowania pojazdem mechanicznym, np. samochodem, motocyklem lub skuterem po alkoholu jest obligatoryjny.

Sąd wydając wyrok skazujący kierowcę za przestępstwo jazdy samochodem pod wpływem alkoholu musi wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata.

Sąd może nie wymierzyć kierowcy zakazu prowadzenia pojazdów za przestępstwo prowadzenia samochodu po alkoholu, albo orzec zakaz na krócej niż 3 lata, np. na 1 rok albo na 2 lata tylko wtedy, gdy wyda wobec kierowcy wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne.

Brak zakazu prowadzenia pojazdów za wykroczenie kierowania samochodem po alkoholu

Za wykroczenie prowadzenia samochodu lub innego pojazdu mechanicznego, np. motocykla lub skutera Sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat, a więc Sąd musi wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów na co najmniej 6 miesięcy.

Za popełnienie wykroczenia kierowania pojazdem mechanicznym po alkoholu Sąd może odstąpić od wymierzenia kierowcy zakazu prowadzenia pojazdów tylko w szczególnych, wyjątkowych przypadkach – na podstawie art.39 par. 1 Kodeksu Wykroczeń.

Czy można odzyskać prawo jazdy po wyroku?

Kierowca skazany prawomocnym wyrokiem za jazdę po alkoholu na zakaz prowadzenia pojazdów może odzyskać prawo jazdy po połowie zakazu przez skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez zamontowanie za zgodą Sądu blokady alkoholowej.

Więcej o blokadzie alkoholowej przeczytasz w artykułach:

Umów się na poradę telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zaszufladkowano do kategorii artykuły, co grozi za jazdę po alkoholu?, jazda po alkoholu definicje, jazda po alkoholu przestępstwo, jazda po alkoholu wykroczenie, na ile zabierają prawo jazdy za alkohol? | Otagowano , , , , , , | Dodaj komentarz

Zatrzymanie prawa jazdy za alkohol

Z tego artykułu „Zatrzymanie prawa jazdy za alkohol” dowiesz się:

 • Na jakiej podstawie prawnej Policjant zatrzymuje prawo jazdy za kierowanie autem po alkoholu?
 • Kiedy Policja zatrzymuje prawo jazdy za alkohol?
 • Czy Policjant musi zabrać kierowcy prawo jazdy za alkohol?
 • Kiedy Policjant nie powinien zatrzymać prawa jazdy za alkohol?
 • Jak wygląda procedura zatrzymania prawa jazdy za kierowanie pojazdem po alkoholu?
 • czy można się odwołać od zatrzymania prawa jazdy za alkohol?
 • czy można odzyskać prawo jazdy zatrzymane za alkohol?

Umów się na poradę telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zatrzymanie prawa jazdy za alkohol podstawa prawna przepisy

Przepisy regulujące zatrzymanie prawa jazdy przez Policję za kierowanie samochodem po alkoholu znajdują się w Ustawie Prawo o ruchu drogowym w rozdziale 3 „Zatrzymywanie praw jazdy i pozwoleń oraz cofanie i przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami”.

Policjant zatrzymuje kierowcy dokument prawa jazdy za alkohol na podstawie art.135 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Podstawa zatrzymania prawa jazdy za alkohol – art.135 ust.1 pkt 1 Prawa o ruchu drogowym

Policjant zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w razie uzasadnionego podejrzenia, że kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu.

Kiedy Policja zatrzymuje prawo jazdy za alkohol?

Policjant zabiera kierowcy dokument prawa jazdy, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przez kierowcę:

 • przestępstwa kierowania pojazdem mechanicznym, np. samochodem lub motocyklem w stanie nietrzeźwości

alb

 • wykroczenia prowadzenia pojazdu mechanicznego: samochodu czy motocykla w stanie po użyciu alkoholu.

Uzasadnione podejrzenie, że kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu – co to znaczy?

Uzasadnione podejrzenie prowadzenia przez kierowcę samochodu po alkoholu będące podstawą zatrzymania kierowcy prawa jazdy zachodzi wówczas, gdy zgromadzone przez Policję dowody, to jest wydruki badania trzeźwości kierowcy alkomatem uzasadniają przekonanie, że kierowca prowadził samochód co najmniej w stanie po użyciu alkoholu, a więc mając co najmniej 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu.

Policjant nie powinien zatrzymać kierowcy prawa jazdy, jeśli zachodzą wątpliwości, czy kierowca prowadził samochód, albo czy stężenie alkoholu wy jego organizmie wyniosło co najmniej 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu

Zatrzymanie prawa jazdy za przestępstwo prowadzenia samochodu po alkoholu

Zatrzymanie prawa jazdy za przestępstwo kierowania samochodem pod wpływem alkoholu następuje wówczas, gdy w czasie kierowania samochodem kierowca miał powyżej 0,25 mg alkoholu w wydychanym powietrzu lub powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi.

Zatrzymanie prawa jazdy za wykroczenie kierowania samochodem po alkoholu

Policjant zatrzymuje kierowcy prawo jazdy za wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu, gdy w czasie kierowania pojazdem kierowca miał co najmniej 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu lub 0,2 promile alkoholu we krwi.

Ile można mieć alkoholu w czasie kierowania samochodem?

Kierowca może prowadzić pojazd mechanicznych gdy zawartość alkoholu w jego organizmie jest mniejsza niż 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu lub niższa niż 0,2 promila alkoholu we krwi.

Dopuszczalna ilość alkoholu w organizmie kierowcy to 0,09 mg alkoholu w wydychanym powietrzu lub 0,19 promila alkoholu we krwi.

Policjant nie może zatrzymać kierowcy prawa jazdy, jeżeli wyniki badania trzeźwości dały wynik niższy od 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu lub 0,2 promila alkoholu we krwi.

Czy Policjant musi zatrzymać kierowcy prawo jazdy za alkohol?

Policjant musi zabrać kierowcy prawo jazdy, jeśli zgromadzone dowody, w szczególności wyniki badania trzeźwości alkomatem uzasadniają podejrzenie, że kierowca prowadził samochód co najmniej w stanie po użyciu alkoholu, a więc mając co najmniej 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu.

Wynika to z użytego w art.135 ust.1 pkt 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym sformułowania Policjant zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w razie uzasadnionego podejrzenia, że kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu. Zapis zatrzyma prawo jazdy oznacza, że Policjant musi zatrzymać kierowcy dokument prawa jazdy gdy wyniki badania trzeźwości uzasadniają przekonanie popełnienia przez kierowcę wykroczenia lub przestępstwa kierowania samochodem po alkoholu.

Kiedy Policjant nie powinien zatrzymać kierowcy prawa jazdy za alkohol?

Policjant nie powinien zatrzymać kierowcy prawa jazdy za alkohol, jeśli zachodzą wątpliwości czy kierowca popełnił wykroczenie lub przestępstwo prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu.

zatrzymanie prawa jazdy za alkohol

Do takiego wniosku prowadzi zapis art.135 ust.1 pkt 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym, zgodnie z którym Policjant zatrzymuje praw jazdy za alkohol tylko wówczas, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu, a więc kierowania samochodem przy stężeniu co najmniej 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu lub 0,2 promila alkoholu we krwi.

Policjant nie powinien zabrać kierowcy prawa jazdy przy wyniku 0,10 mg alkoholu

Dobrym przykładem sytuacji, w której Policjant powinien odstąpić od odebrania kierowcy prawa jazdy za alkohol jest sytuacja, w której najwyższy wynik badania trzeźwości kierowcy to 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu.

Przy najwyższym wyniku 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu należy uwzględnić niepewność pomiaru alkomatu, a więc przewidziany przez producenta i ujęty na świadectwie wzorcowania margines błędu alkomatu wynoszący co najmniej +/- 0,01 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Przy najwyższym wyniku badania trzeźwości kierowcy 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu nie zachodzi uzasadnione podejrzenie kierowania samochodem po alkoholu, co oznacza brak podstawy prawnej do odebrania kierowcy dokumentu prawa jazdy.

Więcej na ten temat napisałem w artykule „Zatrzymanie prawa jazdy za 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu”

Umów się na poradę telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zatrzymanie prawa jazdy za alkohol przy wynikach granicznych badania trzeźwości.

W mojej ocenie zatrzymanie prawa jazdy za alkohol jest uzasadnione dopiero wówczas, gdy najwyższy wynik badania trzeźwości to 0,13 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Tylko wówczas, gdy najwyższy wynik badania trzeźwości to 0,13 mg alkoholu w wydychanym powietrzu zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przez kierowcę wykroczenia prowadzenia pojazdu w stanie po użyciu alkoholu. Chodzi to o rozszerzoną niepewność pomiaru alkomatu w warunkach terenowych, a więc maksymalny błąd pomiaru alkomatu w trakcie badania trzeźwości na drodze – w warunkach terenowych.

Procedura zatrzymania prawa jazdy za alkohol

Procedura zatrzymania kierowcy prawa jady za alkohol przedstawia się następująco:

 • Policjant zabiera kierowcy prawo jazdy za alkohol – w razie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa albo wykroczenia kierowania autem po alkoholu
 • Policjant wydaje kierowcy pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy za alkohol
 • Policjant w ciągu 7 dni przekazuje odebrany kierowcy dokument prawa jazdy do Sądu lub Prokuratora
 • Sąd lub Prokurator w ciągu 14 dni wydaje postanowienie o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy albo nakazuje zwrócić kierowcy zatrzymane przez Policję prawo jazdy
 • W razie zatrzymania prawa jazdy kierowca składa zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy
 • Sąd rozpoznaje zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy i albo uwzględnia zażalenie – wówczas uchyla postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy i nakazuje zwrócić kierowcy prawo jazdy albo utrzymuje w mocy postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy
 • To Sąd w wyroku kończącym sprawę karą o przestępstwo albo wykroczenie prowadzenia samochodu po alkoholu decyduje, czy wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów, a jeśli tak to na jaki okres czasu.

Więcej na ten temat w artykule „Pomoc Adwokata po zatrzymaniu prawa jazdy”

Pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy za alkohol

Po zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy za alkohol Policjant wydaje kierowcy pokwitowanie zatrzymania dokumentu prawa jazdy.

Przekazanie zabranego prawa jazdy do Sądu albo Prokuratury

W ciągu 7 dni od odebrania kierowcy prawa jazdy Policjant przekazuje prawo jazdy do:

 • Sądu – jeśli podstawą zatrzymania prawa jazdy było uzasadnione podejrzenie popełnienia wykroczenia kierowania samochodem po alkoholu z art.87 par. 1 Kodeksu Wykroczeń

albo

 • Prokuratora – jeśli Policjant zabrał kierowcy prawo jazdy za przestępstwo kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości z art.178a par. 1 Kodeksu Karnego

Postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy za alkohol

Po otrzymaniu dokumentu prawa jazdy zatrzymanego za alkohol Prokurator (w sprawie o przestępstwo kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu) albo Sąd (w sprawie o wykroczenie jazdy samochodem po alkoholu):

 • wydaje postanowienie o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy odebranego kierowcy przez Policję – jeśli uzna, że zgromadzone w sprawie dowody uzasadniają podejrzenie popełnienia przez kierowcę przestępstwa lub wykroczenia kierowania samochodem po alkoholu

albo

 • nakazuje zwrócić kierowcy odebrany dokument prawa jazdy – jeśli oceni, że w sprawie zachodzą wątpliwości, czy kierowca kierował samochodem pod wpływem alkoholu

Zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy za alkohol

Na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy za alkohol kierowca może złożyć zażalenie. Termin na zaskarżenie postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy wynosi 7 dni od dnia odebrania przez kierowcę decyzji o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy

Wyrok w sprawie karnej o prowadzenie samochodu po alkoholu

Decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy za alkohol ma charakter tymczasowy. Dlatego nie w niej wskazanego czasu, jaki prawo jazdy zostało zatrzymane.

To dopiero Sąd w wyroku kończącym sprawę karą przeciwko kierowcy:

 • skazuje albo uniewinnia kierowcę od zarzucanego mu przestępstwa albo wykroczenia prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu. W sprawie o przestępstwo Sąd może również warunkowo umorzyć postępowanie karne.
 • decyduje czy wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów i na jak długo.

O możliwości skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów napisałem w artykule „Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową”

Umów się na poradę telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zaszufladkowano do kategorii artykuły, zatrzymanie prawa jazdy za alkohol | Otagowano , , , | Dodaj komentarz

Zatrzymanie prawa jazdy przez Policję

Z tego artykułu „Zatrzymanie prawa jazdy przez Policję” dowiesz się:

 • kiedy Policjant ma prawo zabrać kierowcy prawo jazdy za alkohol?
 • na jakiej podstawie Policjant zatrzymuje kierowcy prawo jazdy za alkohol?
 • co się dzieje po zatrzymaniu prawa jazdy za alkohol?
 • kto decyduje o zatrzymaniu prawa jazdy za alkohol: Policjant, Prokurator czy Sąd?
 • czy Prokurator lub Sąd może zwrócić kierowcy prawo jazdy zatrzymane za alkohol?
 • czy można odzyskać prawo jazdy zatrzymane przez Policję?

Umów się na poradę telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zatrzymanie prawa jazdy przez Policję – kiedy Policjant może zatrzymać prawo jazdy za alkohol?

Policjant zatrzymuje kierowcy prawo jazdy za alkohol gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przez kierowcę wykroczenia albo przestępstwa kierowania samochodem pod wpływem alkoholu.

Jak widać prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu, za które Policjant zabiera kierowcy prawo jazdy obejmuje 2 sytuacje:

 • wykroczenie kierowania samochodem w stanie po użyciu alkoholu z art.87 par. 1 Kodeksu Wykroczeń
 • przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art.178 a par. 1 Kodeksu Karnego.

Kiedy kierowca popełnia wykroczenie prowadzenia samochodu po alkoholu z art.87 par. 1 Kodeksu Wykroczeń?

Wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu z art.87 par. 1 Kodeksu Wykroczeń popełnia kierowca, który prowadzi samochód znajdując się w stanie po użyciu alkoholu, a więc mając od 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu do 0,25 mg alkoholu w wydychanym powietrzu (w przeliczeniu na promile od 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi)

Kiedy kierowca popełnia przestępstwo prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu z art.178a par. 1 Kodeksu Karnego?

Kierowca popełnia przestępstwo jazdy samochodem pod wpływem alkoholu z art.178a par. 1 Kodeksu Karnego, gdy kieruje samochodem w stanie nietrzeźwości, a więc mając więcej niż 0,25 mg alkoholu w wydychanym powietrzu, czyli powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi.

Który wynik badania trzeźwości jest brany pod uwagę?

Podczas badania trzeźwości alkomatem Policjant dokonuje co najmniej dwóch pomiarów trzeźwości kierowcy. Często się zdarza, że podczas kontroli trzeźwości kierowca jest badany alkomatem trzy a nawet cztery razy. Wydruki ze wszystkich pomiarów trzeźwości kierowcy są dołączane do protokołu badania trzeźwości kierowcy przez Policję. Najczęściej wyniki badania trzeźwości kierowcy są różne, to jest pokazują inne stężenie alkoholu.

Wszystkie pomiary trzeźwości kierowcy są brane pod uwagę przy ustalaniu, czy kierowca popełnił wykroczenie albo przestępstwo prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu.

zatrzymanie prawa jazdy przez Policję

Jeśli ze wszystkich pomiarów trzeźwości tylko jeden – najwyższy wynik badania trzeźwości kierowcy alkomatem, wyniósł 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu, Policja zatrzymuje kierowcy prawo jazdy uznając, że popełnił wykroczenie kierowania samochodem pod wpływem alkoholu.

Jeśli ze wszystkich pomiarów trzeźwości alkomatem tylko jeden był powyżej 0,25 mg alkoholu w wydychanym powietrzu, wówczas Policja zatrzymuje kierowcy prawo jazdy uznając, że popełnił przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości.

To najwyższy wynik badania trzeźwości kierowcy decyduje czy kierowca popełnił wykroczenie albo przestępstwo prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu.

Jaka jest dopuszczalna ilość alkoholu u kierowcy?

Podczas jazdy samochodem kierowca może mieć najwięcej 0,09 mg alkoholu w wydychanym powietrzu, czyli 0,19 promila alkoholu we krwi.

Innymi słowy: kierowca może prowadzić samochód, gdy stężenie alkoholu w jego organizmie jest niższe od 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu, czyli 0,2 promila alkoholu we krwi.

Na jakiej podstawie Policja zatrzymuje prawo jazdy za alkohol?

Policjant zatrzymuje kierowcy prawo jazdy za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu na podstawie art.135 ust. 1 pkt 1 a Ustawy Prawo o ruchu drogowym: Policjant zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w razie uzasadnionego podejrzenia, że kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu.

Kiedy Policjant powinien zatrzymać prawo jazdy za alkohol?

Zatrzymanie prawa jazdy przez Policję powinno nastąpić wówczas, gdy zgromadzone dowody uzasadniają podejrzenie popełnienia przez kierowcę wykroczenia albo przestępstwa prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu.

Kiedy Policjant nie powinien zatrzymać kierowcy prawa jazdy?

Policjant nie powinien zabierać kierowcy dokumentu prawa jazdy, jeżeli zachodzą wątpliwości, czy kierowca prowadził samochód pod wpływem alkoholu.

Policjant nie powinien odbierać kierowcy prawa jazdy w szczególności w następujących przypadkach:

 • gdy kierowca twierdzi, że to nie on prowadził samochód i rzeczywiście są wątpliwości co do tego, kto kierował samochodem
 • gdy najwyższy wynik badania trzeźwości kierowcy wyniósł 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu – z uwagi na niepewność pomiaru alkomatu wskazaną w świadectwie wzorcowania wynoszącą co najmniej 0,01 mg alkoholu
 • gdy najwyższy wynik badania trzeźwości kierowcy wyniósł o,11 lub 0,12 mg alkoholu w wydychanym powietrzu – z uwagi na rozszerzoną niepewność pomiary alkomatu w warunkach terenowych wynoszącą 0,03 mg alkoholu

Więcej na temat niepewności pomiaru alkomatu przeczytasz w artykule „Zatrzymanie prawa jazdy za 0,10 mg alkoholu”

Zatrzymanie prawa jazdy przez Policję jest tak dotkliwym środkiem przymusu, że powinien być stosowany tylko wówczas, gdy nie ma wątpliwości co do popełnienia przez kierowcę wykroczenia lub przestępstwa prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu.

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule „Zatrzymanie prawa jazdy za alkohol”

Umów się na poradę telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Kto decyduje o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy: Policjant, Prokurator czy Sąd?

Policjant odbiera kierowcy dokument prawa jazdy za alkohol, ale to nie Policjant lecz Prokurator (w sprawach o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości) lub Sąd (w sprawie o wykroczenie kierowania samochodem po alkoholu) decyduje czy zatrzymać kierowcy prawo jazdy zabrane przez Policję.

Co się dzieje po zatrzymaniu prawa jazdy za alkohol?

W ciągu 7 dni od zabrania kierowcy prawa jazdy za alkohol Policjant przekazuje odebrane prawo jazdy do:

 • Prokuratora – jeśli przyczyną zabrania kierowcy prawa jazdy było uzasadnione podejrzenie popełnienia przez kierowcę przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art.178 a par. 1 Kodeksu Karnego
 • Sąd – jeśli Policjant zabrał kierowcy prawo jazdy za wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu z art.87 par. 1 Kodeksu Wykroczeń

Więcej na temat procedury zatrzymania prawa jazdy za alkohol znajdziesz w artykule „Zatrzymanie prawa jazdy co dalej?”

Postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy za alkohol

W ciągu 14 dni od otrzymania prawa jazdy zabranego kierowcy przez Policję Sąd lub Prokurator podejmuje decyzję: zwrócić czy zatrzymać kierowcy dokument prawa jazdy.

Decyzję o zwrocie albo o zatrzymaniu kierowcy dokumentu prawa jazdy za alkohol wydaje:

 1. Prokurator na wniosek Policji, jeśli kierowca popełnił przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości, a więc gdy stężenie alkoholu u kierującego przekroczyło 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu lub 0,5 promila alkoholu we krwialbo
 2. Sąd na wniosek Policji, jeśli kierujący pojazdem popełnił wykroczenie prowadzenia samochodem w stanie po użyciu alkoholu, a więc, gdy badanie trzeźwości kierowcy dało wynik od 0,10 do 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu lub od 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi

Jak widać zarówno w sprawie o wykroczenie jak i przestępstwo prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu Policjant dokonujący kontroli trzeźwości kierowcy jedynie odbiera mu dokument prawo jazdy, natomiast decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy wydaje Prokurator  (w sprawie o przestępstwo kierowania autem w stanie nietrzeźwości) albo Sąd (w sprawie o wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu.

Czy Prokurator lub Sąd może zwrócić prawo jazy zabrane przez Policję za alkohol?

Prokurator lub Sąd powinien zwróci kierowcy prawo jazdy zatrzymane przez Policję jeśli zachodzą wątpliwości, czy kierowca prowadził samochód pod wpływem alkoholu.

Jeśli zachodzą wątpliwości, czy kierowca popełnił wykroczenie albo przestępstwo prowadzenia samochodu po alkoholu, wówczas Sąd lub Prokurator powinien nie uwzględnić wniosku Policji i nakazać zwrot prawa jazdy zatrzymanego przez Policję.

Zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy przez Policję za alkohol

Na postanowienie Prokuratora i Sądu o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy za alkohol kierowca lub reprezentujący go Adwokat może złożyć zażalenie do Sądu Odwoławczego.

Termin na zaskarżenie postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy za alkohol wynosi 7 dni od odebrania postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy.

Jak odzyskać prawo jazdy zatrzymane przez Policję za alkohol?

Kierowca, który nie zgadza się z zatrzymaniem prawa jazdy przez Policję powinien od razu po przekazaniu odebranego dokumentu prawa jazdy przez Policję złożyć do Prokuratora lub Sądu pismo – wniosek o zwrot dokumentu prawa jazdy wykazując, że zgromadzone w sprawie dowody nie uzasadniają podejrzenia prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu.

Jeśli Prokurator lub Sąd wyda postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy za alkohol, wówczas kierowca może złożyć zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy

Więcej o zwrocie prawa jazdy zatrzymanego za alkohol przeczytasz w artykule „Odzyskanie prawa jazdy zatrzymanego za alkohol”

Zatrzymanie prawa jazdy przez Policję a zakaz prowadzenia pojazdów

Postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy za alkohol ma charakter tymczasowy – obowiązuje do prawomocnego zakończenia postępowania karnego przeciwko kierowcy o przestępstwo albo wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu.

Decyzja o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy nie przesądza, jaki wyrok zapadnie w sprawie karnej przeciwko kierowcy o jazdę samochodem po alkoholu.

To Sąd w wyroku kończącym postępowanie w sprawie karnej kierowcy o wykroczenie lub przestępstwo kierowania samochodem po alkoholu:

 • decyduje czy kierowca prowadził samochód pod wpływem alkoholu wydając wyrok uniewinniający, skazujący albo warunkowo umarzający postępowanie karne
 • decyduje czy orzec wobec kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów czy odstąpić od zakazu

Odzyskanie prawa jazdy po wyroku

Jeżeli Sąd skazał kierowcę na zakaz prowadzenia pojazdów za jazdę samochodem po alkoholu, wówczas kierowca może odzyskać prawo jazdy po prawomocnym wyroku poprzez skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową – po połowie zakazu.

Więcej o odzyskaniu prawa jazdy przez zamontowanie blokady alkoholowej przeczytasz w artykule „Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową”

Umów się na poradę telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zaszufladkowano do kategorii artykuły, zatrzymanie prawa jazdy za alkohol | Otagowano , , , , , , | Dodaj komentarz

Jazda po alkoholu wykroczenie czy przestępstwo?

Po przeczytaniu tego artykułu „Jazda po alkoholu wykroczenie czy przestępstwo?” dowiesz się:

 • ile można mieć alkoholu podczas jazdy samochodem, a więc jaka jaka jest dopuszczalna ilość alkoholu w czasie kierowania samochodem?
 • kiedy prowadzenie samochodu po alkoholu jest wykroczeniem?
 • kiedy kierowanie samochodem pod wpływem alkoholu jest przestępstwem?
 • co to jest stan nietrzeźwości?
 • co to jest stan po użyciu alkoholu?
 • czy Sąd może nie orzec zakazu prowadzenia pojazdów za jazdę po alkoholu?

Umów się na poradę telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Ile można mieć alkoholu w czasie prowadzenia samochodu?

W czasie prowadzenia samochodu, motocykla lub innego pojazdu mechanicznego kierowca może mieć nie więcej niż 0,09 mg alkoholu w wydychanym powietrzu, a w przeliczeniu na promile do 0,19 promila alkoholu we krwi.

Prowadzenie samochodu przez kierowcę, który ma do 0,09 mg alkoholu w wydychanym powietrzu, a w przeliczeniu na promile do 0,19 promila alkoholu we krwi jest zgodne z prawem.

Wykroczenie kierowania samochodem po alkoholu z art.87 par. 1 Kodeksu Wykroczeń zaczyna się od 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu, a więc od 0,2 promila alkoholu we krwi.

Kiedy kierowca popełnia wykroczenie prowadzenia samochodu po alkoholu?

Kierowca popełnia wykroczenie prowadzenia samochodu, motocykla lub innego pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu z art.87 par. 1 Kodeksu Wykroczeń , gdy stężenie alkoholu wynosi od 0,10 do 0,25 mg alkoholu w wydychanym powietrzu, a w przeliczeniu na promile od 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi.

Stan po użyciu alkoholu, o jakim mowa w art.87 par. 1 Kodeksu Wykroczeń to stężenie alkoholu od 0,10 do 0,25 mg alkoholu w wydychanym powietrzu, a w przeliczeniu na promile od 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi.

Poniżej stężenia 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu (odpowiednio poniżej 0,2 promila alkoholu we krwi) jest legalne, zgodne z prawem, a kierowca nie może wówczas stracić prawa jazdy.

Kiedy prowadzenie samochodu po alkoholu jest przestępstwem?

Kierowca popełnia przestępstwo prowadzenia samochodem po alkoholu z art.178a par. 1 Kodeksu Karnego, gdy znajduje się w stanie nietrzeźwości, a więc, gdy stężenie alkoholu w jego organizmie jest większe od 0,25 mg alkoholu w wydychanym powietrzu, a w promilach powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi.

Stan nietrzeźwości a stan po użyciu alkoholu

Różnica pomiędzy stanem po użyciu alkoholu a stanem nietrzeźwości wynika z ilości alkoholu w organizmie kierującego. Jeżeli kierujący był w stanie po użyciu alkoholu, wówczas popełnia wykroczenie z art. 87 § 1 k.w. Natomiast jeżeli kierowca był w stanie nietrzeźwości popełnia przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. (w przypadku ponownego kierowania samochodem po alkoholu będzie to przestępstwo z art. 178a § 4 k.k.). Wynikiem granicznym rozróżniającym wykroczenie od przestępstwa jazdy pod wpływem alkoholu jest wynik 0,25 mg/l alkoholu (odpowiednio 0,5 promila alkoholu we krwi)

jazda po alkoholu wykroczenie czy przestępstwo

Wykroczenie kierowania pojazdem po alkoholu rozpoczyna się od wyniku 0,10 mg/l (0,2 promila). Górna granica wykroczenia to 0,25 mg/l alkoholu (0,5 promila). Natomiast przestępstwo prowadzenia samochodu po alkoholu rozpoczyna się od wyniku 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu (powyżej 0,5 promila).

Jakie są konsekwencje popełnienia przestępstwa jazdy samochodem po alkoholu?

W razie skazania za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości kierowca jest osobą karaną za przestępstwo, a więc figuruje w Kartotece Karnej jako osoba karana.

W przypadku skazania za przestępstwo jazdy samochodem po alkoholu Sąd musi orzec wobec kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata.

Sąd może nie orzekać zakazu prowadzenia pojazdów, albo orzec zakaz prowadzenia pojazdów na krócej niż 3 lata jedynie w wyroku warunkowo umarzającym postępowanie karne.

Jakie są konsekwencje za wykroczenie prowadzenia samochodu po alkoholu?

Kierowca skazany za wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art.87 par. 1 Kodeksu Wykroczeń pozostaje osobą nie karaną za przestępstwo, a więc zachowuje czystą kartę karną.

Za wykroczenie prowadzenia samochodu po alkoholu Sąd orzeka wobec kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Sąd w sprawie o wykroczenie jazdy samochodem po alkoholu może w wyjątkowych sytuacjach odstąpić od orzeczenia wobec kierowcy zakazu prowadzenia pojazdów.

Więcej o konsekwencjach za jazdę po alkoholu przeczytasz w artykułach:

Umów się na poradę telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zaszufladkowano do kategorii artykuły, jazda po alkoholu definicje, jazda po alkoholu przestępstwo, jazda po alkoholu stan nietrzeźwości, jazda po alkoholu stan po użyciu alkoholu, jazda po alkoholu wykroczenie | Otagowano , , , , , , | 2 komentarze

Koniec zakazu prowadzenia pojazdów

W tym artykule „Koniec zakazu prowadzenia pojazdów” przeczytasz:

 • czemu w postanowieniu o zatrzymaniu prawa jazdy nie ma wskazanego czasu na jaki prawo jazdy zostało zatrzymane?
 • od kiedy się liczy orzeczony przez Sąd zakaz prowadzenia pojazdów?
 • jak obliczyć kiedy się kończy zakaz prowadzenia pojazdów?
 • gdzie sprawdzić, czy minął zakaz prowadzenia pojazdów?
 • od kiedy obowiązuje zakaz prowadzenia pojazdów?
 • czy po zakończeniu zakazu prowadzenia pojazdów trzeba ponownie zdawać egzamin na prawo jazdy?
 • czy można skrócić zakaz prowadzenia pojazdów?

Umów się na poradę telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

W postanowieniu o zatrzymaniu prawa jazdy nie ma czasu, do kiedy prawo jazdy zostało zatrzymane

Postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy za kolizję, wypadek czy alkohol ma charakter tymczasowy – obowiązuje w czasie sprawy karnej przeciwko kierowcy – do prawomocnego jej zakończenia.

Dopiero w wyroku kończącym postępowanie w sprawie karnej przeciwko kierowcy Sąd:

 • Sąd uniewinnia albo skazuje kierowcę za wykroczenie lub przestępstwo, o które jest oskarżony
 • w razie uznania kierowcy za winnego wykroczenia lub przestępstwa, np. spowodowania wypadku drogowego czy prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu Sąd decyduje czy wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów
 • dopiero wówczas – w wyroku kończącym sprawę kierowcy Sąd decyduje na jak długo wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów
 • Sąd zalicza kierowcy na poczet orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów okres zatrzymania prawa jazdy.

To właśnie dlatego w postanowieniu o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy nie wskazanego czasu, do kiedy kierowca ma zatrzymane prawo jazdy, gdyż o tym decyduje dopiero Sąd w wyroku kończącym sprawę karną.

Więcej o procedurze zatrzymania prawa jazdy za jazdę po alkoholu przeczytasz w artykule „Zatrzymanie prawa jazdy za alkohol”

Od kiedy się liczy zakaz prowadzenia pojazdów?

Odpowiedź na pytanie, od kiedy liczyć zakaz prowadzenia pojazdów, zależy od tego czy Policja zatrzymała kierowcy prawo jazdy.

Jeśli Policja zatrzymała kierowcy prawo jazdy za kolizje, wypadek czy jazdę po alkoholu, a potem Sąd wymierzył kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów, wówczas zakaz prowadzenia pojazdów liczy się od dnia zatrzymania kierowcy dokumentu prawa jazdy prze Policję

W takiej sytuacji Sąd powinien zaliczyć kierowcy na poczet zakazu prowadzenia pojazdów okres zatrzymania prawa jazdy, a więc okres od odebrania kierowcy prawa jazdy przez Policję do dnia wyroku.

Jeśli Policja nie zabrała kierowcy prawa jazdy, bo np. nie miał go przy sobie, wówczas Sąd w wyroku skazującym kierowcę na zakaz prowadzenia pojazdów zobowiązuje kierowcę do zwrotu dokumentu prawa jazdy do Wydziału Komunikacji. W takim przypadku zakaz prowadzenia pojazdów należy liczyć od dnia, w którym kierowca po prawomocnym wyroku skazującym zwrócić do Wydziału Komunikacji dokument prawa jazdy.

W takiej sytuacji zakaz prowadzenia pojazdów obowiązuje kierowcę już od uprawomocnienia się wyroku, natomiast zakaz nie rozpocznie biegu do czasu zwrócenia przez kierowcę dokumentu prawa jazdy do Wydziału Komunikacji.

Jeśli Policja nie zatrzymała kierowcy prawa jazdy, a Sąd zapomniał i nie zobowiązał kierowcy do zwrotu dokumentu prawa jazdy, wówczas zakaz prowadzenia pojazdów należy liczyć od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego kierowcę na zakaz prowadzenia pojazdów.

Jak obliczyć koniec zakazu prowadzenia pojazdów

By obliczyć koniec zakazu prowadzenia pojazdów wystarczy znać datę, od kiedy się liczy zakaz prowadzenia pojazdów i czas, na jaki Sąd wymierzył kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów.

Dla przykładu, jeśli Policja zatrzymała kierowcy prawo jazdy 1 lipca 2019r. (to jest data, od której należy liczyć zakaz prowadzenia pojazdów), a Sąd wymierzył kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów na 3 lata, to koniec zakazu prowadzenia pojazdów przypada na 1 lipca 2022r.

Gdzie sprawdzić, czy minął zakaz prowadzenia pojazdów?

Kierowca może sprawdzić, czy minął już zakaz prowadzenia pojazdów w Wydziale Komunikacji, w którym znajduje się jego prawo jazdy. Po uprawomocnieniu się wyroku skazującego Sąd przesyła do Wydziału Komunikacji odpis wyroku. Na tej podstawie Wydział Komunikacji oblicza, do kiedy trwa orzeczony wobec kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów. Wystarczy zatem pójść do Wydziału Komunikacji i osobiście na miejscu sprawdzić, czy zakaz prowadzenia pojazdów już minął.

koniec zakazu prowadzenia pojazdów

Kierowca może sprawdzić, czy orzeczony wobec niego zakaz prowadzenia pojazdów minął także w Sądzie. Wystarczy wystąpić o kartę karną. W karcie karnej znajduje się informacja o wydanym wobec kierowcy wyroku, orzeczonym zakazie prowadzenia pojazdów oraz informacja, czy zakaz prowadzenia pojazdów został już wykonany.

Kierowca, który chce sprawdzić, czy minął już orzeczony wobec niego zakaz prowadzenia pojazdów może to zrobić osobiści. Może to również sprawdzić upoważniony przez niego Adwokat.

Umów się na poradę telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Od kiedy obowiązuje zakaz prowadzenia pojazdów?

Zakaz prowadzenia pojazdów wymierzony kierowcy za wypadek, kolizję czy kierowanie pojazdem po alkoholu obowiązuje kierowcę od uprawomocnienia się wyroku skazującego na zakaz prowadzenia pojazdów.

Nie ma znaczenia, czy Policja zatrzymała kierowcy prawo jazdy, albo czy kierowca po wyroku zwrócił prawo jazdy do wydziału komunikacji – zakaz prowadzenia pojazdów obowiązuje kierowcę od uprawomocnienia się wyroku skazującego.

Najlepiej to pokazać na przykładzie:

Kierowca w dniu 1 czerwca 2017 roku został zatrzymany za przestępstwo kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, gdzie najwyższy wynik wskazał 1 promil alkoholu we krwi. Sąd w dniu 1 sierpnia 2017 roku wydał wyrok skazujący, w którym uznał kierowcę za winnego zarzucanego mu przestępstwa i orzekł wobec niego zakaz prowadzenia pojazdów na okres 3 lat. Sąd w tym samym wyroku zaliczył oskarżonemu okres od kiedy był fizycznie pozbawiony prawa jazdy, tj. od dnia 1 czerwca 2017 roku. W związku z powyższym 3-letni zakaz prowadzenia pojazdów będzie obowiązywał kierowcę od dnia 1 czerwca 2017 roku. Natomiast koniec zakazu prowadzenia pojazdów przypadnie na dzień 1 czerwca 2020 roku.

Czy po zakończeniu zakazu prowadzenia pojazdów trzeba zdawać egzamin na prawo jazdy?

Jeśli Sąd wymierzył kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów na 1 rok lub na krócej niż 1 rok, wówczas po zakończeniu zakazu prowadzenia pojazdów nie trzeba zdawać egzaminu na prawo jazdy.

Jeśli Sąd orzekł wobec kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów na okres dłuższy niż rok, wówczas po zakończeniu zakazu prowadzenia pojazdów kierowca musi ponownie zdać egzamin na prawo jazdy.

Nie ma znaczenia czy zakaz prowadzenia pojazdów wynosi 1 rok czy 12 miesięcy, zarówno w jednym, jak i drugim przepadku, po zakończeniu zakazu prowadzenia pojazdów nie trzeba ponownie zdawać egzaminu na prawo jazdy.

Czy można skrócić zakaz prowadzenia pojazdów?

Kierowca skazany na zakaz prowadzenia pojazdów za kierowanie samochodem po alkoholu może po połowie zakazu wystąpić do Sądu o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez zamontowanie blokady alkoholowej – na podstawie art.182a Kodeksu Karnego Wykonawczego

Więcej na temat blokady alkoholowej przeczytasz w artykule „Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową” oraz w artykule „Jak odzyskać prawo jazdy po wyroku?”

Kierowca, który został skazany na zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku drogowego może po połowie zakazu, ale nie wcześniej niż po 1 roku wystąpić do Sądu o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów poprzez uznanie go za wykonany – na podstawie art.84 par. 1 Kodeksu Karnego

Umów się na poradę telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zaszufladkowano do kategorii artykuły, skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów | Otagowano , , , , | Dodaj komentarz

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową

Stanowczo odradzam kierowcom prowadzenie samochodu na zakazie prowadzenia pojazdów. Jazda samochodem w czasie obowiązywania sądowego zakazu prowadzenia pojazdów nie dość, że jest sprzeczna z prawem, to w dodatku się po prostu nie opłaca. Tym bardziej, że obowiązujące przepisy umożliwiają kierowcom skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową.

Umów się na poradę telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

W tym artykule o skróceniu zakazu prowadzenia pojazdów poprzez zamontowanie blokady alkoholowej przeczytasz:

 • co grozi za jazdę samochodem na zakazie prowadzenia pojazdów, a więc co grozi za złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów?
 • dlaczego odradzam prowadzenie samochodu w czasie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów?
 • czy można uzyskać skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową?
 • jak przekonać Sąd do skrócenia zakazu przez zamontowanie blokady alkoholowej?

Co grozi za jazdę samochodem na zakazie prowadzenia pojazdów?

Za jazdę samochodem w czasie zakazu prowadzenia pojazdów kierowcy grozi:

 • nowa sprawa karna o przestępstwo złamania sądowego zakazu prowadzenia pojazdów i o przestępstwo kierowania samochodem pomimo cofniętych uprawnień
 • kara bezwzględnego pozbawienia wolności wymierzona za nowe przestępstwo – złamania zakazu prowadzenia pojazdów i jazdy samochodem na cofniętych uprawnieniach oraz kara grzywny
 • dodatkowy zakaz prowadzenia pojazdów za nowe przestępstwo złamania zakazu prowadzenia pojazdów
 • odwieszenie kary pozbawienia wolności wymierzonej kierowcy za wcześniejsze przestępstwo prowadzenia samochodem pod wpływem alkoholu
 • w razie wypadku drogowego lub kolizji drogowej z winy kierowcy – zapłata za szkody poniesione przez osobę poszkodowaną w wypadku w wyniku regresu zakładu ubezpieczeń
 • w razie wypadku z winy innego kierowcy odmowa wypłaty odszkodowania przez Zakład Ubezpieczeń

Złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów art.244 Kodeksu Karnego

Kierowanie samochodem na zakazie prowadzenia pojazdów , a więc w okresie od prawomocnego wyroku skazującego na zakaz prowadzenia pojazdów do zakończenia zakazu prowadzenia pojazdów jest przestępstwem z art.244 k.k.

Zgodnie z art.244 Kodeksu Karnego Kto nie stosuje się do orzeczonego przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5

Jazda samochodem pomimo cofniętych uprawnień art. 180a Kodeksu Karnego

Jeśli po prawomocnym wyroku skazującym na zakaz prowadzenia pojazdów kierowcy cofnięto uprawnienia do kierowania pojazdami, wówczas kierowanie samochodem na zakazie prowadzenia pojazdów stanowi dodatkowo przestępstwo kierowania samochodem pomimo cofniętych uprawnień z art. 180a Kodeksu Karnego

Zgodnie z art.180a Kodeksu Karnego Kto prowadzi pojazd mechaniczny nie stosując się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2

Konsekwencje karne jazdy samochodem na zakazie prowadzenia pojazdów

skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów

Po prawomocnym wyroku skazującym w systemie Policji KSIP (Krajowy System Informatyczny Policji), zwanym potocznie bębnem pojawia się informacja o aktywnym zakazie prowadzenia pojazdów. Z tego powodu każda kontrola Policji połączona z wylegitymowaniem kierowcy, który jechał na zakazie prowadzenia pojazdów kończy się zatrzymaniem kierowcy i wszczęciem przeciwko niemu sprawy karnej o przestępstwo złamania sądowego zakazu prowadzenia pojazdów.

Umów się na poradę telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Kara za złamanie zakazu prowadzenia pojazdów

Za nową sprawę karną o przestępstwo złamania zakazu prowadzenia pojazdów kierowcy grozi kara bezwzględnego pozbawienia wolności, a więc bez warunkowego zawieszenia jej wykonania oraz kara grzywny.

Dodatkowy zakaz prowadzenia pojazdów za jazdę na zakazie

Za przestępstwo złamania zakazu prowadzenia pojazdów Sąd musi wymierzyć kierowcy nowy zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 1 roku do lat 15.

Odwieszenie poprzedniego wyroku za złamanie zakazu prowadzenia pojazdów

Za przestępstwo złamania zakazu prowadzenia pojazdów kierowcy grozi również odwieszenie poprzedniego wyroku skazującego za jazdę samochodem pod wpływem alkoholu, czyli zarządzenie wykonania orzeczonej wówczas kary pozbawienia wolności.

Dlaczego nie warto jeździć na zakazie prowadzenia pojazdów?

Skala problemów karnych czekających kierowcę złapanego na złamaniu zakazu prowadzenia pojazdów jest tak duża, łącznie z wielkim prawdopodobieństwem kary pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym, że nie warto jeździć na zakazie prowadzenia pojazdów.

Jednocześnie kierowca może uzyskać skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową. Wystarczy po połowie zakazu prowadzenia pojazdów uzyskać zgodę Sądu na zamontowanie blokady alkoholowej, by móc legalnie jeździć samochodem

Kto może uzyskać skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową?

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową może uzyskać każdy kierowca skazany na zakaz prowadzenia pojazdów za kierowanie samochodem po alkoholu po połowie zakazu prowadzenia pojazdów, czyli po upływie połowy okresu, na jaki został orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów.

Kierowca skazany na dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów może uzyskać zgodę Sądu na skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów poprzez zamontowanie blokady alkoholowej po 10 latach zakazu.

Co to jest blokada alkoholowa?

Blokada alkoholowa to urządzenie elektroniczne – alkomat zamontowany w samochodzie, służący do pomiaru alkoholu w wydychanym przez kierowcę powietrzu, które nie pozwala włączyć silnika samochodu w razie wykrycia alkoholu w organizmie kierowcy.

Na czym polega skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową?

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową to zezwolenie Sądu na kierowanie przez kierowcę skazanego na zakaz prowadzenia pojazdów na kierowanie pojazdami z zamontowaną blokadą alkoholową.

jeżeli Sąd uwzględni wniosek kierowcy skazanego na zakaz prowadzenia pojazdów i wyrazi zgodę na skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową, wówczas:

 • kierowca może jeździć, to jest kierować pojazdami wyposażonymi w blokadę alkoholową
 • kierowcę nadal obowiązuje zakaz prowadzenia pojazdów, ale tylko tych, które nie mają zamontowanej blokady alkoholowej.

Jak uzyskać skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową?

Kierowca skazany na zakaz prowadzenia pojazdów powinien po połowie zakazu złożyć do Sądu pismo – wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową.

Co napisać we wniosku o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów?

We wniosku o blokadę alkoholową kierowca lub reprezentujący go Adwokat powinien przedstawić argumenty przemawiające za tym, że:

 • kierowca zrozumiał popełniony błąd polegający na kierowaniu samochodem pod wpływem alkoholu i wyciągnął z niego wniosku na przyszłość.
 • kierowca poniósł już surowe konsekwencje jazdy samochodem po alkoholu w postaci zakazu prowadzenia pojazdów przez połowę zakazu
 • skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową, a więc umożliwienie kierowcy kierowanie pojazdami z zamontowaną blokadą alkoholową nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Do kogo złożyć wniosek o blokadę alkoholową?

Wniosek o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową należy złożyć do Sądu Rejonowego, który wydał wobec kierowcy wyrok skazujący z zakazem prowadzenia pojazdów za jazdę samochodem pod wpływem alkoholu.

Nie ma znaczenia miejsce zamieszkania kierowcy, ani położenie Wydziału Komunikacji, w którym znajduje się zatrzymany kierowcy dokument prawa jazdy. Wniosek o skrócenie zakazu należy wysłać do Sądu Rejonowego, który skazał kierowcę na zakaz prowadzenia pojazdów.

Kiedy złożyć wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów?

Kierowca skazany na zakaz prowadzenia pojazdów może uzyskać zgodę Sądu na zamontowanie blokady alkoholowej po połowie zakazu prowadzenia pojazdów.

Wniosek o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową najlepiej złożyć na 2 miesiące przed upływem połowy zakazu prowadzenia pojazdów z prośbą o jego rozpoznanie po upływie połowy zakazu.

Ile się czeka na rozpoznanie wniosku o skrócenie zakazu?

Zazwyczaj na rozpoznanie wniosku o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową czeka się od 2 do 3 miesięcy od wpłynięcia do Sądu wniosku o blokadę alkoholową.

Co zrobić gdy Sąd nie zgodzi się na skrócenie zakazu?

Jeśli Sąd nie uwzględni wniosku kierowcy o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów, wówczas kierowca powinien złożyć zażalenie na postanowienie Sądu.

Zażalenie na odmowę skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów składa się w terminie 7 dni od ogłoszenia lub odebrania postanowienia Sądu.

Zażalenie na odmowę zamontowania blokady alkoholowej należy złożyć do Sądu Okręgowego za pośrednictwem Sądu Rejonowego, który oddalił wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów.

Więcej o tym jak napisać odwołanie od odmowy skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów przeczytasz w artykule „Zażalenie na odmowę skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów”

Czy po skróceniu zakazu prowadzenia pojazdów trzeba ponownie zdawać egzamin na prawo jazdy?

Jeśli Sąd wyrazi zgodę na skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów, wówczas kierowca:

 • musi zdać ponownie egzamin na prawo jazdy – jeśli ostał skazany za jazdę samochodem po alkoholu zakaz prowadzenia pojazdów dłuższy niż rok
 • nie musi zdawać ponownie egzaminu na prawo jazdy, jeśli został skazany za jazdę pod wpływem alkoholu zakaz prowadzenia pojazdów na 1 rok lub krócej

Sąd zgodził się na skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów co dalej?

Po uzyskaniu zgody Sądu na skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową kierowca powinien:

 • ustalić w Wydziale Komunikacji, czy dotarło już postanowienie Sądu o skróceniu zakazu prowadzenia pojazdów
 • udać się do Wydziału Komunikacji po skierowanie na egzamin na prawo jazdy – jeśli kierowca musi zdać ten egzamin, a więc jeśli został skazany za jazdę po alkoholu na dłużej niż rok
 • zdać egzamin na prawo jazdy – jeśli musi go zdawać
 • złożyć wniosek o wydanie dokumentu prawa jazdy
 • zlecić jednej z wielu firm dostępnych w Internecie zamontowanie blokady alkoholowej

Umów się na poradę telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zaszufladkowano do kategorii artykuły, jak odzyskać prawo jazdy, skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów | Otagowano , , , , | 2 komentarze

Odzyskanie prawa jazdy zatrzymanego za alkohol

Z tego artykułu „Odzyskanie prawa jazdy zatrzymanego za alkohol” dowiesz się:

 • co się dzieje po zatrzymaniu prawa jazdy za alkohol?
 • czy i kiedy warto się odwołać od zatrzymania prawa jazdy za alkohol?
 • czy Sąd może zwrócić prawo jazdy zatrzymane za alkohol?
 • na ile Sądy zabierają prawo jazdy za kierowanie samochodem po alkoholu?
 • czy możliwe jest nie orzekanie zakazu prowadzenia pojazdów za kierowanie pojazdem po alkoholu?
 • kiedy można odzyskać prawo jazdy zabrane za alkohol?
 • jak odzyskać prawo jazdy po wyroku przez blokadę alkoholową

Umów się na poradę telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zatrzymanie prawa jazdy za alkohol

Policjant zatrzymuje kierowcy prawo jazdy za alkohol gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie prowadzenia pojazdu mechanicznego, najczęściej samochodu lub motocykla po alkoholu.

Na jakiej podstawie Policjant zabiera prawo jazdy za alkohol?

Policjant odbiera kierowcy prawo jazdy za alkohol na podstawie art.135  ust. 1 pkt a Ustawy prawo o ruchu drogowym, zgodnie z którym Policjant zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w razie uzasadnionego podejrzenia, że kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu.

Kierowanie samochodem po alkoholu co to znaczy?

Policjant zatrzymuje kierowcy prawo jazdy za kierowanie samochodem po alkoholu jeśli w czasie prowadzenia samochodu kierowca miał co najmniej 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu, a więc co najmniej 0,2 promila alkoholu we krwi.

Kierowanie samochodem po alkoholu obejmuje 2 sytuacje:

 • wykroczenie kierowania pojazdem w stanie po użyciu alkoholu z art.87 par. 1 Kodeksu Wykroczeń – gdy kierowca miał co najmniej 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu, czyli co najmniej 0,2 promila alkoholu we krwi
 • przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art.178 a par. 1 Kodeksu Karnego – gdy kierowca w czasie prowadzenia samochodu miał więcej niż 0,26 mg alkoholu w wydychanym powietrzu czyli powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi

Policjant zatrzymuje kierowcy prawo jazdy za alkohol zarówno w razie popełnienia przez kierowcę wykroczenia kierowania samochodem w stanie po użyciu alkoholu jak i w razie popełnienia przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości.

Uzasadnione podejrzenie kierowania samochodem po alkoholu co to znaczy?

Zgodnie z ar. 135 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym Policjant zatrzymuje kierowcy prawo jazdy za alkohol tylko wówczas, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przez kierowcę wykroczenia albo przestępstwa kierowania samochodem po alkoholu

Uzasadnione podejrzenie kierowania samochodem po alkoholu zachodzi wówczas gdy prawidłowo przeprowadzone badanie trzeźwości kierującego pojazdem wykazało, że w czasie prowadzenia samochodu kierowca miał co najmniej 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu czyli co najmniej 0,2 promila alkoholu we krwi.

Kiedy Policjant nie powinien zatrzymać prawa jazdy za alkohol?

Policjant nie powinien zatrzymać prawa jazdy za alkohol, gdy zachodzą wątpliwości, czy kierowca popełnił wykroczenie lub przestępstwo prowadzenia samochodu po alkoholu.

Wątpliwości, czy kierowca popełnił przestępstwo albo wykroczenie kierowania samochodem po alkoholu zachodzą wówczas gdy:

 • kierowca twierdzi, że to nie on kierował samochodem i nie da się jednoznacznie rozstrzygnąć tej wątpliwości
 • badanie trzeźwości kierowcy zostało przeprowadzone przez Policję nieprawidłowo
 • najwyższy wynik badania trzeźwości kierowcy to 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu
 • najwyższy wynik badania trzeźwości kierowcy mieści się pomiędzy 0,10 a 0,12 mg alkoholu w wydychanym powietrzu

Co się dzieje po zatrzymaniu prawa jazdy za alkohol?

Po zatrzymaniu prawa jazdy za alkohol Policjant  w ciągu 7 dni przekazuje dokument prawa jazdy do:

 • Sądu Rejonowego  – w razie podejrzenia popełnienia przez kierowcę  wykroczenia prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu, a więc jeżeli stężenie alkoholu u kierowcy wyniosło od 0,10 do 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu (odpowiednio od 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi)

albo

 • Prokuratury Rejonowej – w razie podejrzenia popełnienia przez kierowcę przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości, to jest wówczas gdy stężenie alkoholu u kierującego pojazdem przekroczyło 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu (odpowiednio dla badania krwi 0,5 promila alkoholu we krwi)

Kto decyduje o zatrzymaniu prawa jazdy za alkohol?

To nie Policjant, ale  Sąd lub Prokurator podejmuje  decyzję czy zatrzymać kierowcy prawo jazdy zabrane przez Policję za kierowanie samochodem po alkoholu

W ciągu 14 dni od otrzymania prawa jazdy zabranego kierowcy za alkohol przez Policję Sąd (w sprawie o wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu) lub Prokurator (w sprawie o przestępstwo prowadzenia auta w stanie nietrzeźwości) wydaje postanowienie, w którym:

 • zatrzymuje kierującemu dokument prawa jazdy – jeśli oceni, że zachodzi uzasadnione wynikami badania trzeźwości kierowcy podejrzenie prowadzenia auta pod wpływem alkoholu

albo

 • nakazuje zwrócić kierowcy zatrzymane przez Policję prawo jazdy, jeśli oceni, że zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, a więc wyniki badania trzeźwości kierowcy nie uzasadnia podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu

Co bada Prokurator lub Sąd przed podjęciem decyzji czy zatrzymać kierowcy prawo jazdy za alkohol?

Zgodnie z art.135 ust.1 pkt 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym zatrzymanie prawa jazdy za alkohol powinno nastąpić tylko wówczas, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przez kierowcę wykroczenia albo przestępstwa prowadzenia samochodu po alkoholu.

Podejmując decyzję, czy zatrzymać kierowcy prawo jazdy odebrane przez Policję za alkohol Sąd lub Prokurator powinien ocenić

 • czy zgromadzone dowody wystarczająco uzasadniają podejrzenie, że samochód prowadził kierowca, któremu Policja odebrała prawo jazdy za za alkohol
 • czy wyniki badania trzeźwości uzasadniają podejrzenie, że w czasie prowadzenia samochodu kierowca miał co najmniej 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu, a więc odpowiedni co najmniej 0,2 promila alkoholu we krwi
 • czy badania trzeźwości kierującego pojazdem zostały przeprowadzone prawidłowo, a więc zgodnie z Zarządzeniem Komendanta Policji nr 496 z późn. zm. w sprawie badania trzeźwości kierujących pojazdami, wytycznymi toksykologicznymi opracowanymi przez Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie i instrukcją obsługi alkomatu użytego do badania trzeźwości kierowcy.

Policjant nie powinien zatrzymać prawa jazdy za alkohol przy najwyższym wyniku 0,10 mg alkoholu

Policja nie powinna zabierać kierowcy prawa jazdy, jeśli najwyższy wynik badania trzeźwości kierowcy to 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu.

Sąd powinien nakazać zwrot kierowcy odebranego przez Policję prawa jazdy przy najwyższym wyniku badania trzeźwości 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu.

Co to jest niepewność pomiaru alkomatu: każdy alkomat mierzy stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu z marginesem błędu wskazanym chociażby na świadectwie wzorcowania alkomatu.

Ile wynosi niepewność pomiaru alkomatu: margines błędu alkomatu według świadectwa wzorcowania wynosi co najmniej 0,01 mg alkoholu w wydychanym powietrzu.

Przy najwyższym wyniku badania trzeźwości 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu rzeczywiste stężenie alkoholu u kierowcy może wynosić 0,09 mg alkoholu w wydychanym powietrzu.

Więcej na temat niepewności pomiaru alkomatu przy najwyższym wyniku badania trzeźwości 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu przeczytasz w artykule „Zatrzymanie prawa jazdy za 0,10 mg alkoholu” lub „Jak zachować prawo jazdy zatrzymane za 0,10 mg alkoholu?”

Umów się na poradę telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zatrzymanie prawa jazdy za alkohol przy wynikach granicznych badania trzeźwości

Alkomaty używane przez Policję do badania trzeźwości kierowców, a więc działające w warunkach terenowych mierzą stężenie alkoholu z większym niż wskazany w świadectwie wzorcowania marginesem błędu.

Niepewność pomiaru, a więc margines błędu alkomatu, w czasie badania trzeźwości kierowcy na drodze, w warunkach terenowych wynosi 0,03 mg alkoholu w wydychanym powietrzu.

Uwzględnienie rozszerzonej niepewności alkomatu w trakcie badania trzeźwości kierowcy na drodze prowadzi do wniosku, że przy najwyższym wyniku badania trzeźwości kierowcy 0,12 mg alkoholu w wydychanym powietrzu rzeczywiste stężenie alkoholu u kierowcy może wynosić o,09 mg alkoholu, a więc mniej niż wartość graniczna 0,10 mg alkoholu, od której zaczyna się wykroczenie kierowania samochodem po alkoholu .

Sąd powinien wziąć pod uwagę rzeczywisty błąd pomiaru alkomatu wynoszący +/- 0,03 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu i nakazać zwrot kierowcy prawa jazdy odebranego przez Policję za alkohol, gdy najwyższe badanie trzeźwości kierowcy dało wynik 0,11 lub 0,12 mg alkoholu w wydychanym powietrzu.

Umów się na poradę telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zwrot prawa jazdy zabranego przez Policję za alkohol

Każda wątpliwość Sądu lub Prokuratora co do popełnienia przez kierowcę wykroczenia lub przestępstwa prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu powinna skutkować nieuwzględnieniem wniosku Policji o zatrzymanie kierowcy prawa jazdy i nakazaniem zwrócenia kierowcy zatrzymanego przez Policję dokumentu prawa jazdy.

Tak powinno być – Sąd lub Prokurator powinien zwrócić prawo jazdy zatrzymane za alkohol, gdy zachodzą wątpliwości, czy kierowca popełnił wykroczenie lub przestępstwo kierowania samochodem pod wpływem alkoholu.

odzyskanie prawa jazdy zatrzymanego za alkohol

W praktyce Sędziowie i Prokuratorzy bardzo rzadko skrupulatnie badają czy zgromadzone w sprawie dowody uzasadniają podejrzenie prowadzenia przez kierowcę samochodu pod wpływem alkoholu i najczęściej z automatu uwzględniają wniosku Policji o zatrzymanie zabranego kierowcy dokumentu prawa jazdy.

Dlatego kierowca lub reprezentujący go Adwokat powinien złożyć do Prokuratora ( w sprawie o przestępstwo kierowania pojazdem po alkoholu) albo Sądu ( w sprawie o wykroczenie prowadzenia pojazdu po alkoholu) pismo – wniosek o zwrot prawa jazdy zatrzymanego przez Policję, jeśli nie zgadza się z decyzją Policji o odebraniu prawa jazdy za alkohol.

Odzyskanie prawa jazdy zatrzymanego za alkohol – wniosek o zwrot prawa jazdy

Kierowca, która nie zgadza się z zatrzymaniem prawa jazdy za alkohol powinien złożyć do właściwego Sądu albo Prokuratury pismo – wniosek o zwrot prawa jazdy zatrzymanego przez Policję W tym piśmie kierowca powinien przedstawić argumenty wskazujące  na to, że nie popełnił wykroczenia lub przestępstwa prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu, np. z powodu błędów popełnionych przez Policję podczas kontroli trzeźwości kierowcy, czy z uwagi na błąd pomiaru alkomatu.

Wniosek o zwrot prawa jazdy zatrzymanego za alkohol należy złożyć jak najszybciej po przekazaniu przez Policję zabranego kierowcy prawa jazdy do Prokuratury lub Sądu. Rzecz w tym, by Prokurator lub Sąd zdążył zapoznać się z argumentami przedstawionymi przez kierowce lub działającego w jego imieniu Adwokata przed podjęciem decyzji: zwrócić czy zatrzymać odebrane kierowcy przez Policję prawo jazdy.

Odzyskanie prawa jazdy zatrzymanego za alkohol przy wyniku 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu?

Przykład: podczas rutynowej kontroli trzeźwości Policja poddała kierowcę badaniu alkomatem, którego najwyższy wynik to 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Policjant za pokwitowaniem zatrzymał kierowcy prawo jazdy. W ciągu 7 dni Policjant przekazał prawo jazdy do Sądu Rejonowego z wnioskiem o jego zatrzymanie dołączając do wniosku protokół badania trzeźwości kierowcy. 

Kierowca powinien wysłać do Sądu wniosek o zwrot prawa jazdy zatrzymanego przez Policję W piśmie do Sądu kierowca powinien przedstawić argumenty wskazujące na to, że z powodu możliwego błędu pomiaru alkomatu wynikającego chociażby ze świadectwa wzorcowania nie zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przez niego wykroczenia prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu, a więc brak było podstaw prawnych do odebrania mu prawa jazdy przez Policję..

Postanowienie o zwrocie albo zatrzymaniu prawa jazdy za alkohol

W ciągu 14 od od otrzymania z Policji prawa jazdy zabranego kierowcy za alkohol Prokurator albo Sąd podejmuje decyzję, czyli:

 • nakazuje zwrócić kierowcy prawo jazdy zatrzymane przez Policję za alkohol – jeśli oceni, że w sprawie zachodzą wątpliwości, czy kierowca popełnił wykroczenie albo przestępstwo kierowania samochodem pod wpływem alkoholu

albo

 • wydaje postanowienie o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy – jeśli oceni, że zgromadzone w sprawie dowody wystarczająco uzasadniają podejrzenie kierowania przez kierowcę samochodem po alkoholu

Odzyskanie prawa jazdy zatrzymanego za alkohol – zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy

Jeśli Sąd albo Prokurator zdecyduje się zatrzymać kierowcy prawo jazdy odebrane przez Policję za alkohol – wówczas przesyła odpis postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy kierowcy z pouczeniem o sposobie jego zaskarżenia

Na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy za kierowanie samochodem po alkoholu kierowca może złożyć zażalenie do Sądu Odwoławczego.

Kierowca, który się nie zgadza z postanowieniem o zatrzymaniu prawa jazdy za alkohol może je zaskarżyć wysyłając zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy w terminie 7 dni od otrzymania postanowienia.

Zażalenie na postanowienie Prokuratora o zatrzymaniu prawa jazdy należy wysłać do Sądu Rejonowego, ale za pośrednictwem Prokuratora, który wydał postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy.

Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy za alkohol należy wysłać bezpośrednio do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy.

Rozpoznanie zażalenia na zatrzymanie prawa jazdy za jazdę po alkoholu

Po rozpoznaniu zażalenia na zatrzymanie prawa jazdy Sąd Odwoławczy wydaje postanowienie, w którym:

 • uwzględnia zażalenie i nakazuje zwrócić kierowcy prawo jazdy zatrzymane przez Policję za kierowanie autem po alkoholu – jeśli Sąd Odwoławczy zgodzi się ze stanowiskiem kierowcy lub jego Adwokata, że zachodzą wątpliwości, czy kierowca prowadził pojazd mechaniczny pod wpływem alkoholu

albo

 • nie uwzględnia zażalenia i utrzymuje w mocy zaskarżone postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy – jeśli w ocenie Sądu Odwoławczego zgromadzone w sprawie dowody uzasadniają podejrzenie popełnienia przez kierowcę wykroczenia lub przestępstwa prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu

Postanowienie Sądu Odwoławczego o zwróceniu albo zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy za alkohol jest prawomocne, a więc nie można go zaskarżyć – nie przysługuje na nie zażalenie.

Odzyskanie prawa jazdy zatrzymanego za alkohol w czasie sprawy karnej o jazdę po alkoholu

Postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy w związku z uzasadnionym podejrzeniem kierowania samochodem po alkoholu ma charakter tymczasowy – obowiązuje do czasu prawomocnego zakończenia sprawy karnej przeciwko kierowcy o przestępstwo albo wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu.

To dlatego w postanowieniu o zatrzymaniu prawa jazdy za alkohol nie ma wskazanego czasu, na jaki zostało zatrzymane kierowcy prawo jazdy.

Sprawa karna przeciwko kierowcy o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości (z art.177 par. 1 Kodeksu Karnego) albo o wykroczenie kierowania samochodem w stanie po użyciu alkoholu (z art.87 par. 1 Kodeksu Wykroczeń) może trwać – w zależności od obciążenia Sądu i zawiłości sprawy kilka miesięcy, a czasami kilka lat.

W czasie sprawy karnej o prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu kierowca może składać do Sądu wnioski o zwrot prawa jazdy zatrzymanego przez Policję za alkohol.

Kierowca może składać w czasie sprawy karnej o przestępstwo albo wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu kolejne wnioski o zwrot prawa jazdy zatrzymanego za alkohol:

 • gdy ujawnią się nowe okoliczności lub dowody wpływające na zasadność dalszego zatrzymania kierowcy dokumentu prawa jazdy, np. zostanie wydana opinia biegłego toksykologa potwierdzająca zarzuty kierowcy dotyczące błędów popełnionych przez Policję w trakcie badania trzeźwości kierowcy alkomatem, albo zostanie przesłuchany świadek podważający akt oskarżenia lub wniosek o ukaranie w zakresie prowadzenia przez kierowcę samochodu pod wpływem alkoholu. Przykładów można by mnożyć bez liku – chodzi tu o każdą nową okoliczność lub każdy nowy dowód wpływający na zasadność zatrzymania kierowcy dokumentu prawa jazdy, albo na zasadność orzeczenia wobec kierowcy zakazu prowadzenia pojazdów.
 • gdy sprawa karna przeciwko kierowcy o prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu przeciąga się tak bardzo, że przewidywany okres zakazu prowadzenia pojazdów będzie krótszy niż czas, jaki minął od zatrzymania kierowcy prawa jazdy. Wyobraźmy sobie, że toczy się przeciwko kierowcy sprawa karna o wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu w ilości 0,13 mg alkoholu w wydychanym powietrzu. Policja zabrała kierowcy prawo jazdy, a Sąd wydał postanowienie o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy za alkohol. Sprawa karna toczy się już tak długo, że mija 6 miesięcy od zatrzymania kierowcy prawa jazdy. Kierowca powinien wówczas postarać się o odzyskanie prawa jazdy zatrzymanego za alkohol, a więc złożyć wniosek o zwrot dokumentu prawa jazdy. Kierowca powinien napisać we wniosku o zwrot prawa jazdy, że w razie wydania wyroku skazującego jest wielce prawdopodobne, że Sąd wymierzy kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów na okres 6 miesięcy, a okres zakazu prowadzenia pojazdów nie powinie być dłuższy od czasu faktycznego zatrzymania dokumentu prawa jazdy.

Zakaz prowadzenia pojazdów za kierowanie samochodem po alkoholu

Jak już napisałem decyzja Prokuratora lub Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy za alkohol ma charakter tymczasowy – na czas sprawy karnej przeciwko kierowcy o przestępstwo albo wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu.

Decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy nie przesądza, jaki wyrok zapadnie w sprawie karnej przeciwko kierowcy, którego prawo jazdy zostało zatrzymane za alkohol.

To Sąd w wyroku kończącym sprawę karą przeciwko kierowcy o jazdę samochodem po alkoholu ostatecznie ustala, czy kierowca popełnił zarzucane mu przestępstwo albo wykroczenie prowadzenia samochodu po alkoholu i w konsekwencji wydaje wyrok skazujący, wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne albo wyrok uniewinniający.

To również Sąd w wyroku kończącym sprawę karną przeciwko kierowcy o prowadzenie samochodu po alkoholu decyduje:

 • czy wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów czy odstąpić od zakazu prowadzenia pojazdów
 • w razie orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów określa czas obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów
 • zalicza kierowcy na poczet orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów okres zatrzymania prawa jazdy

Czy Sąd może nie orzekać zakazu prowadzenia pojazdów za alkohol?

Sąd w wyroku kończącym sprawę karną przeciwko kierowcy o przestępstwo albo wykroczenie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu:

 • nie tylko ustala, czy kierowca popełnił zarzucane mu przestępstwo z art.178 a par. 1 Kodeksu Karnego (jazda samochodem w stanie nietrzeźwości) albo wykroczenie z art.87 par. 1 Kodeksu Wykroczeń (kierowanie samochodem w stanie po użyciu alkoholu)

ale również

 • decyduje czy wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów za kierowanie samochodem po alkoholu, a jeśli tak, to na jak długo.

Zarówno w sprawie o wykroczenie, jak i o przestępstwo kierowania samochodem pod wpływem alkoholu Sąd może w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie orzekać wobec kierowcy zakazu prowadzenia pojazdów za jazdę samochodem po alkoholu.

Nie orzekanie zakazu prowadzenia pojazdów w sprawie o przestępstwo kierowania samochodem pod wpływem alkoholu

W sprawie karnej o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości Sąd może na podstawie art.66 par. 1 i par. 2 Kodeksu Karnego warunkowo umorzyć postępowanie karne przeciwko kierowcy i nie orzekać zakazu prowadzenia pojazdów, albo orzec zakaz prowadzenia pojazdów na 1 rok albo 2 lata.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego przeciwko kierowcy o przestępstwo prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu jest umożliwia kierowcy odzyskanie prawa jazdy zatrzymanego za alkohol.

Sądy wydają wyroki warunkowo umarzające postępowanie karne be z zakazu prowadzenia pojazdów, albo z zakazem prowadzenia pojazdów na okres 1 roku w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy w sprawie zachodzi szereg okoliczności łagodzących, takich jak:

 • dotychczasowy, zasługujący na pełną aprobatę sposób życia kierowcy oskarżonego o przestępstwo prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu
 • niewielkie zagrożenie stworzone przez kierowcę pomimo prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu – niewielkie stężenie alkoholu, niewielkie natężenie ruchu, krótki odcinek drogi pokonany przez nietrzeźwego kierowcę, powód, dla którego kierowca zdecydował się wsiąść za kierownicę pomimo spożytego wcześniej alkoholu
 • działania podjęte przez kierowcę po popełnieniu przestępstwa prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu, z których wynika, że rzeczywiście zrozumiał popełniony błąd
 • konsekwencje dla kierowcy i jego rodziny wynikające z zakazu prowadzenia pojazdów nawet na najkrótszy okres 3 lat

Odstąpienie od zakazu prowadzenia pojazdów za jazdę po alkoholu

W sprawie karnej przeciwko kierowcy o wykroczenie kierowania samochodem w stanie po użyciu alkoholu Sąd może na podstawie art.39 par. 1 Kodeksu Wykroczeń odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów.

Nie orzekanie przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów wobec kierowcy, który popełnił wykroczenia kierowania samochodem po alkoholu może nastąpić tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Oceniając, czy kierowca zatrzymany na prowadzeniu samochodu w stanie po użyciu alkoholu powinien odzyskać prawo jazdy zatrzymane za alkohol Sąd bierze pod uwagę:

 • jaki był dotychczasowy sposób życia kierowcy zatrzymanego na prowadzeniu auta pod wpływem alkoholu, czy był dotąd karany za przestępstwa lub wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, ile ma mandatów karnych na swoim koncie?
 • jakie zagrożenie stworzył kierowca prowadząc samochód w stanie po użyciu alkoholu, ile miał alkoholu w wydychanym powietrzu, jakim pojazdem się poruszał, czy na drodze panował wówczas duży ruch pojazdów lub pieszych, jak długi odcinek drogi pokonał pojazdem pod wpływem alkoholu?
 • jaki był powód, dla którego kierowca zdecydował się wsiąść za kierownicę pomimo spożytego wcześniej alkoholu?
 • czy kierowca zrozumiał swój błąd, czy wyciągnął z niego naukę, czy na pewno nigdy już nie zdecyduje się kierować samochodem po spożyciu alkoholu?
 • czy kierowca podjął jakiekolwiek działania po popełnieniu wykroczenia jazdy samochodem po alkoholu, by naprawić popełniony błąd?
 • jakie konsekwencje poniesie kierowca i jego rodzina w razie orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów nawet na najkrótszy okres 6 miesięcy przewidziany za wykroczenie prowadzenia samochodu po alkoholu?

Na ile zabierają prawo jazdy za alkohol?

Często spotykam się w Internecie z zapytaniem „na ile zabierają prawo jazdy za alkohol?”

Odpowiedź na to pytanie brzmi „to zależy” od wielu czynników np : czy prawo jazdy zostało kierowcy zatrzymane za przestępstwo czy za wykroczenie prowadzenia samochodu po alkoholu, jaka była ilość alkoholu w wydychanym powietrzu u kierowcy, czy kolejne badania trzeźwości były rosnące czy malejące, na jakiej drodze kierowca został zatrzymany przez Policję jakie było wówczas natężenie ruchu, jaka była przyczyna zatrzymania kierowcy do kontroli trzeźwości, jaki był powód prowadzenia przez kierowcę samochodu pomimo spożytego wcześniej alkoholu, czy kierowca był już karany za przestępstwa lub wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, ile ma mandatów karnych na swoim koncie, czy prawo jazdy jest narzędziem pracy kierowcy i wielu wielu innych.

Umów się na poradę telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Kierowanie pojazdem mechanicznym, np. samochodem, motocyklem czy skuterem pod wpływem alkoholu jest:

 • przestępstwem z art.178 a par. 1 Kodeksu Karnego – jeśli kierowca prowadził samochód pod wpływem alkoholu powyżej 0,25 mg alkoholu w wydychanym powietrzu lub odpowiednio 0,5 promila alkoholu we krwi

albo

 • wykroczeniem z art.87 par. 1 Kodeksu Wykroczeń, jeśli kierowca prowadził samochód po alkoholu przy stężeniu od 0,10 mg alkoholu w wydychanym powietrzu (odpowiednio od 0,2 promila alkoholu we krwi) do 0,25 mg alkoholu w wydychanym powietrzu (odpowiednio do 0,5 promila alkoholu we krwi)

Za przestępstwo kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości Sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 3 lat do lat 15.

Wyjątkowo Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne przeciwko kierowcy o przestępstwo prowadzenia samochodu po alkoholu i wówczas może w ogóle nie orzekać zakazu prowadzenia pojazdów, albo orzec zakaz prowadzenia pojazdów na okres 1 roku albo 2 lat.

Za wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu Sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

W sprawie o wykroczenie kierowania autem po alkoholu Sąd może wyjątkowo, w uzasadnionych przypadkach odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów.

Odzyskanie prawa jazdy zatrzymanego za alkohol przez skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów

Kierowca, który został prawomocnie skazany za prowadzenie samochodu po alkoholu na zakaz prowadzenia pojazdów może odzyskać prawo jazdy po wyroku występując do Sądu o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową.

Na czym polega odzyskanie prawa jazdy przez blokadę alkoholową?

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową polega na uzyskaniu zgody Sąd na prowadzenie przez kierowcę samochodów wyposażonych w blokadę alkoholową – urządzenie elektroniczne, rodzaj alkomatu, które uniemożliwia zapalenie silnika i uruchomienie samochodu w razie wykrycia u kierowcy alkoholu.

O skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową może wystąpić kierowca skazany prawomocnym wyrokiem na zakaz prowadzenia pojazdów za kierowanie samochodem po alkoholu po połowie zakazu prowadzenia pojazdów.

W przypadku dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów kierowca może uzyskać blokadę alkoholową po 10 latach zakazu.

Jeśli Sąd wyrazi zgodę na skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholowa, wówczas kierowca odzyskuje prawo jazdy i może legalnie jeździć pojazdami wyposażonymi w blokadę alkoholową.

Uwaga: jeśli zakaz prowadzenia pojazdów za kierowanie pojazdem po alkoholu został orzeczony na okres dłuższy niż rok, wówczas kierowca, który uzyskał zgodę Sądu na blokadę alkoholowa musi zdać ponowny egzamin na prawo jazdy.

Więcej na temat odzyskania prawa jazdy zatrzymanego za alkohol przez blokadę alkoholowa przeczytasz w artykule „Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową”

Umów się na poradę telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zaszufladkowano do kategorii artykuły, jak odzyskać prawo jazdy, zatrzymanie prawa jazdy za alkohol | Otagowano , , , , , | 1 komentarz