Zakaz prowadzenia pojazdów za przestępstwo jazdy po alkoholu

5/5 - (1 vote)

Z tego artykułu „Zakaz prowadzenia pojazdów za przestępstwo jazdy po alkoholu” dowiesz się:

 • kiedy prowadzenie samochodu po alkoholu jest przestępstwem?
 • jaki zakaz prowadzenia pojazdów grozi za jazdę po alkoholu?
 • na ile Sąd zabiera prawo jazdy za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości?
 • czy Sąd może zwrócić kierowcy prawo jazdy zabrane za alkohol?
 • czy Sąd może nie orzekać zakazu prowadzenia pojazdów za kierowanie po alkoholu?
 • na czym polega warunkowe umorzenie sprawy karnej o przestępstwo jazdy samochodem pod wpływem alkoholu?

Umów się na poradę telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Kiedy jazda po alkoholu jest przestępstwem?

Jazda po alkoholu jest przestępstwem, gdy kierowca prowadzi samochód, motocykl, skuter lub inny pojazd mechaniczny w ruchu lądowym znajdując się w stanie nietrzeźwości, a więc gdy ma ponad 0,25 mg alkoholu w wydychanym powietrzu, a w przeliczeniu na promile ponad 0,5 promila alkoholu we krwi.

Więcej na ten temat dopuszczalnej ilości alkoholu podczas jazdy samochodem, czym się różni wykroczenie od przestępstwa kierowania samochodem pod wpływem alkoholu przeczytasz w artykułach:

Zatrzymanie prawa jazdy przez Policje za jazdę samochodem w stanie nietrzeźwości

Policjant zabiera kierowcy prawo jazdy za alkohol na podstawie art.135 ust.1 kt 1 a Ustawy Prawo o ruchu drogowym gdy kierowca prowadził samochód lub inny pojazd mechaniczny znajdując się w stanie nietrzeźwości.

Co się dzieje z prawem jazdy zabranym przez Policję za alkohol?

Policjant zabiera kierowcy prawo jazdy za alkohol, ale to nie Policjant, ale Prokurator decyduje czy zatrzymać kierowcy dokument prawa jazdy.

Po zabraniu prawa jazdy za alkohol Policjant w ciągu 7 przekazuje dokument prawa jazdy Prokuratorowi, a Prokurator w ciągu 14 dni podejmuje decyzję, tj.:

 • wydaje postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy – jeśli uzna, że zgromadzone w sprawie dowody wskazują na wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przez kierowcę przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości

albo

 • nakazuje zwrócić kierowcy zabrane przez Policję prawo jazdy – jeśli oceni, że zachodzą wątpliwości, czy kierowca popełnił przestępstwo kierowania samochodem pod wpływem alkoholu

Więcej o procedurze zatrzymania prawa jazdy dowiesz się z artykułów:

Czy można się odwołać od postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy za alkohol?

Kierowca, który nie zgadza się z decyzją Prokuratora o zatrzymaniu prawa jazdy za alkohol może się od tej decyzji odwołać, to znaczy złożyć zażalenie na postanowienie Prokuratora o zatrzymaniu prawa jazdy za przestępstwo kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości.

Jaki jest termin na złożenie zażalenia na zatrzymanie prawa jazdy za alkohol?

Zażalenie na postanowienie Prokuratora o zatrzymaniu prawa jazdy należy złożyć w terminie 7 dni od otrzymania postanowienia Prokuratora.

Do kogo złożyć zażalenie na postanowienie Prokuratora o zatrzymaniu prawa jazdy za alkohol?

Zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy za jazdę po alkoholu wydane przez Prokuratora należy złożyć do Sądu Rejonowego za pośrednictwem Prokuratora, który podjął decyzję o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy.

Kto rozpoznaje zażalenie na postanowienie Prokuratora o zatrzymaniu prawa jazdy za alkohol?

Zażalenie kierowcy lub jego Adwokata na postanowienie Prokuratora o zatrzymaniu prawa jazdy za przestępstwo kierowania samochodem po alkoholu rozpoznaje Sąd Rejonowy.

W wyniku rozpoznania zażalenia na zatrzymanie prawa jazdy Sąd:

 • utrzymuje w mocy zaskarżone postanowienie Prokuratora o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy za jazdę po alkoholu – jeśli w ocenie Sądu zgromadzone w sprawie dowody świadczą o popełnieniu przez kierowcę przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości

albo

 • uwzględnia zażalenie i uchyla zaskarżone postanowienie Prokuratora o zatrzymaniu prawa jazdy nakazując zwrócić kierowcy zabrany dokument prawa jazdy – jeśli oceni, że zachodzą wątpliwości, czy kierowca popełnił przestępstwo jazdy samochodem po alkoholu.
Zakaz prowadzenia pojazdów za przestępstwo jazdy po alkoholu

Postanowienie Sądu wydane po rozpoznaniu zażalenia na zatrzymaniu prawa jazdy – o zwróceniu kierowcy dokumentu prawa jazdy albo o utrzymaniu w mocy decyzji Prokuratora o zatrzymaniu prawa jazdy jest prawomocne – nie można się od niego odwołać.

Więcej o zaskarżeniu postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy przeczytasz w artykule „Zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy”

Czemu w postanowieniu o zatrzymaniu prawa jazdy nie ma wskazanego czasu do kiedy prawo jazdy jest zatrzymane?

Postanowienie Prokuratora o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu nie zawiera informacji, do kiedy kierowca ma zatrzymane prawo jazdy.

Wynika to z faktu, że decyzja Prokuratora o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy za alkohol ma charakter tymczasowy, to znaczy obowiązuje do czasu zakończenia sprawy karnej przeciwko kierowcy o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości.

To dopiero Sąd w wyroku kończącym sprawę karną przeciwko kierowcy o przestępstwo jazdy samochodem pod wpływem alkoholu decyduje:

 • czy kierowca popełnił zarzucane mu przestępstwo kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości
 • czy wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów za jazdę po alkoholu
 • na jak długo kierowca straci prawo jazdy za jazdę samochodem pod wpływem alkoholu.

Umów się na poradę telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Czy okres zatrzymania prawa jazdy wlicza się do zakazu prowadzenia pojazdów za alkohol?

Okres zatrzymania dokumentu prawa jazdy za jazdę po alkoholu wlicza się do orzeczonego przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów.

Jeśli Sąd uzna kierowcę za winnego przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości i wymierzy kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów, wówczas zalicza kierowcy na poczet zakazu prowadzenia pojazdów cały okres zatrzymania prawa jazdy.

Na ile Sąd zabiera prawo jazdy za przestępstwo kierowania samochodem po alkoholu?

Za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art.178a par. 1 Kodeksu Karnego kierowcy grozi zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 3 lat do 15 lat.

Jaki jest najkrótszy zakaz prowadzenia pojazdów za przestępstwo jazdy po alkoholu?

Najkrótszy zakaz prowadzenia pojazdów za przestępstwo jazdy po alkoholu w wyroku skazującym wynosi 3 lata.

Wynika to wprost z art.42 par.2 Kodeksu Karnego, zgodnie z którym Sąd w wyroku skazującym za przestępstwo kierowania samochodu pod wpływem alkoholu. orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów mechanicznych określonego rodzaju na okres co najmniej 3 lat

Jeżeli zatem Sąd wyda wobec kierowcy wyrok skazujący za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości wówczas orzeka zakaz prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata

Oznacza to, że Sąd wydając wobec kierowcy wyrok skazujący za przestępstwo kierowania samochodem pod wpływem alkoholu nie może orzec wobec kierowcy zakaz na okres krótszy niż 3 lata, a więc np. na 1 rok lub na 2 lata.

Ile wynosi najdłuższy zakaz prowadzenia pojazdów za przestępstwo jazdy po alkoholu?

Najdłuższy zakaz prowadzenia pojazdów za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości wynosi 15 lat.

Oznacza to, że Sąd nie może orzec wobec kierowcy za przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu z art.178a par. 1 Kodeksu Karnego zakazu prowadzenia pojazdów na dłużej niż 15 lat.

Jedynie za ponowną jazdę samochodem w stanie nietrzeźwości, albo za jazdę pod wpływem alkoholu w czasie obowiązującego zakazu prowadzenia pojazdów, a więc za przestępstwo z art.178 a par. 4 Kodeksu Karnego Sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów na zawsze, a więc dożywotnio.

Czy Sąd musi orzec wobec kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów za przestępstwo jazdy po alkoholu?

Sąd musi orzec wobec kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów na okres co najmniej 3 lat jeśli wydaje wobec kierowcy wyrok skazujący za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art.178 a par. 1 Kodeksu Karnego.

Oznacza to, że Sąd wydając wobec kierowcy wyrok skazujący za przestępstwo jazdy samochodem po alkoholu nie może ani odstąpić od zakazu prowadzenia pojazdów, ani orzec zakazu prowadzenia pojazdów na mniej niż 3 lata.

Kiedy Sąd może nie orzekać zakazu prowadzenia pojazdów za przestępstwo jazdy po alkoholu?

Sąd może nie wymierzyć kierowcy zakazu prowadzenia pojazdów za przestępstwo kierowania samochodem pod wpływem alkoholu tylko w jednym przypadku – gdy wyda wobec kierowcy wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne.

Tylko w wyroku warunkowo umarzającym postępowanie karne za przestępstwo jazdy po alkoholu Sąd może:

 • całkowicie odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów
 • wymierzyć kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów na krócej niż 3 lata, a więc na 1 rok albo na 2 lata.

Na czym polega warunkowe umorzenie postępowania w sprawie karnej o przestępstwo kierowania samochodem pod wpływem alkoholu?

Wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne to wyrok, w którym Sąd uznaje oskarżonego za winnego popełnienia zarzucanego mu w akcie oskarżenia przestępstwa – w tym przypadku kierowania samochodem pod wpływem alkoholu, ale z uwagi na okoliczności łagodzące nie wymierza oskarżonemu kary.

Wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości ma następujące zalety:

 • kierowca pozostaje osoba niekaraną za przestępstwo, a więc zachowuje czystą kartę karną
 • tylko w wyroku warunkowo umarzającym postępowanie karne Sąd może nie orzekać zakazu prowadzenia pojazdów, albo wprawdzie orzec wobec kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów, ale na krócej niż 3 lata, na przykład na 1 rok albo na 2 lata.

Kierowca, który przyznaje się do popełnienia przestępstwa prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu powinien złożyć do Sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego, bo jest to dla niego najlepsze rozwiązanie w sprawie karnej o jazdę po alkoholu.

Umów się na poradę telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły, co grozi za jazdę po alkoholu?, jak odzyskać prawo jazdy, jazda po alkoholu definicje, jazda po alkoholu przestępstwo, na ile zabierają prawo jazdy za alkohol?, zatrzymanie prawa jazdy za alkohol i oznaczony tagami , , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.