Prawo jazdy zatrzymane za alkohol


Kiedy prawo jazdy jest zatrzymane za alkohol?

Prawo jazdy jest zatrzymane kierowcy za alkohol, w razie uzasadnionego podejrzenia prowadzenia przez niego samochodu pod wpływem alkoholu. 

Wynika to z art.135  ust. 1 pkt a Ustawy prawo o ruchu drogowym, zgodnie z którym Policjant zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w razie uzasadnionego podejrzenia, że kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu.

Zadzwoń po bezpłatną konsultację! 697053659 lub wyślij mail na biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Co się dzieje z prawem jazdy zatrzymanym przez Policję za jazdę po alkoholu?

Po zatrzymaniu kierowcy  prawa jazdy Policjant  w ciągu 7 dni przekazuje dokument prawa jazdy do:

Sądu Rejonowego  – w razie podejrzenia popełnienia przez kierowcę  wykroczenia prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu, a więc jeżeli stężenie alkoholu u kierowcy wyniosło od 0,10 do 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu (odpowiednio od 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi

albo

Prokuratury Rejonowej – w razie podejrzenia popełnienia przez kierowcę przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości, to jest wówczas gdy stężenie alkoholu u kierującego pojazdem przekroczyło 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu (odpowiednio dla badania krwi 0,5 promila alkoholu we krwi)

Kto decyduje o zatrzymaniu prawa jazdy za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu?

To nie Policjant, ale  Sąd lub Prokurator podejmują  decyzję w sprawie zatrzymania kierowcy dokumentu prawa jazdy.

Sąd (w sprawie o wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu) lub Prokurator ( w sprawie o przestępstwo prowadzenia auta w stanie nietrzeźwości) wydaje postanowienie, w którym:

zatrzymuje kierującemu dokument prawa jazdy – jeśli oceni, że zachodzi uzasadnione wynikami badania trzeźwości kierowcy podejrzenie prowadzenia auta pod wpływem alkoholu

albo

nakazuje zwrócić kierowcy zatrzymane przez Policję prawo jazdy, jeśli oceni, że zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, a więc wyniki badania trzeźwości kierowcy nie uzasadnia podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu

Dokonując oceny zasadności zatrzymania kierowcy dokumentu prawa jazdy przez Policję Sąd lub Prokurator powinni ocenić :

czy wyniki badania trzeźwości przekroczyły granicę 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu (odpowiednio 0,2 promila alkoholu we krwi)

czy badania trzeźwości kierującego pojazdem zostały przeprowadzone prawidłowo, a więc zgodnie z Zarządzeniem Komendanta Policji nr 496 z późn. zm. w sprawie badania trzeźwości kierujących pojazdami, wytycznymi toksykologicznymi opracowanymi przez Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie i instrukcją obsługi analizatora wydechu użytego do badania trzeźwości kierowcy.

Sąd i Prokurator powinni również wziąć pod uwagę rzeczywisty błąd pomiaru alkomatu wynoszący +/- 0,03 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Każda wątpliwość Sądu lub Prokuratora co do popełnienia przez kierowcę wykroczenia lub przestępstwa prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu powinna skutkować nieuwzględnieniem wniosku Policji o zatrzymanie kierowcy prawa jazdy i nakazaniem zwrócenia kierowcy zatrzymanego przez Policję dokumentu prawa jazdy.

Zadzwoń po bezpłatną konsultację! 697053659 lub wyślij mail na biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Wniosek o zwrot prawa jazdy zatrzymanego za alkohol

Kierowca, która nie zgadza się z zatrzymaniem prawa jazdy przez Policję powinien złożyć do właściwego Sądu albo Prokuratury pismo – wniosek o nieuwzględnienie wniosku Policji o zatrzymanie prawa jazdy  i nakazanie zwrotu zatrzymanego dokumentu prawa jazdy. W tym piśmie kierowca powinien przedstawić argumenty wskazujące  na to, że nie popełnił wykroczenia lub przestępstwa prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu, np. z powodu błędów popełnionych przez Policję podczas kontroli trzeźwości kierowcy, czy z uwagi na błąd pomiaru alkomatu.

Przykład: podczas rutynowej kontroli trzeźwości Policja poddała kierowcę badaniu alkomatem, którego najwyższy wynik to 0,12 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Policjant za pokwitowaniem zatrzymał kierowcy prawo jazdy. W ciągu 7 dni Policjant przekazał prawo jazdy do Sądu rejonowego z wnioskiem o jego zatrzymanie dołączając do wniosku protokół badania trzeźwości kierowcy.  Kierowca powinien wysłać do Sądu wniosek o zwrot dokumentu prawa jazdy zatrzymanego przez Policję. W piśmie do Sądu kierowca powinien przedstawić argumenty wskazujące na to, że z powodu możliwego błędu pomiaru alkomatu nie popełnił wykroczenia prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu.

Po wydaniu postanowienia o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy Sąd lub Prokurator wysyła odpis postanowienia kierującemu pojazdem z pouczeniem o prawie zaskarżenia tej decyzji w terminie 7 dni od odebrania postanowienia oraz przesyła dokument prawa jazdy do Wydziału Komunikacji, który wydał kierowcy dokument prawa jazdy.

Zaskarżenie postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy

Kierowca, który nie zgadza się z zatrzymaniem dokumentu prawa jazdy może zaskarżyć decyzję Sądu lub Prokuratora. Więcej na ten temat przeczytacie w artykule: „Zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy”.

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • RSS
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • Poleć
 • LinkedIn
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

1 Response to Prawo jazdy zatrzymane za alkohol

 1. Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Śmiało pytajcie, na każde pytanie odpowiem.

  Możecie także skontaktować się ze mną bezpośrednio: telefonicznie pod nr 697 053 659 lub mailowo pod adresem biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *