Ponowna jazda samochodem po alkoholu

Zgodnie z art. 178a § 4 k.k. za ponowna jazda samochodem po alkoholu, a więc popełnienie przestępstwa kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości przez osobę prawomocnie skazaną za to przestępstwo w przeszłości (jeżeli poprzedni wyrok nie uległ z mocy prawa zatarciu) grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Natomiast zawieszenie wykonania tej kary może nastąpić tylko w szczególnie uzasadnionych wypadkach, co wynika wprost z art.69 § 4 k.k.

Ponadto za ponownie prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu z art.178a § 4 k.k. Sąd na podstawie art.42 § 3 k.k. orzeka wobec kierowcy dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.

Warunkiem poniesienia surowszej odpowiedzialności karnej z art.178a § 4 k.k. jest uprzednia karalność kierowcy za przestępstwo prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu lub pod wpływem środka odurzającego aktualna w dacie wydania przez Sąd wyroku skazującego, a więc wcześniejsze prawomocne skazanie za przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. lub  173, 174, 177 lub art. 355 § 2 k.k.

Przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu z art. 178a § 4 k.k. popełnia nadto kierowca, co do którego prawomocnym wyrokiem sądu orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo.

Ponowna jazda samochodem po alkoholu – zakaz

Kierowca oskarżony o czyn  z art. 178a § 4  k.k. w przypadku skazania na karę pozbawienia wolności w wymiarze do 1 roku może liczyć na warunkowe zawieszenie jej wykonania, pod warunkiem, iż wcześniej tj. w momencie popełnienia przestępstwa nie był skazany na karę pozbawienia wolności i jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec niego celów kary. Sąd zawieszając wykonanie kary bierze pod uwagę przede wszystkim postawę sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia oraz zachowanie się po popełnieniu przestępstwa.

Natomiast jeżeli wyrok skazujący kierowcę na karę pozbawienia wolności za poprzednie prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu z art.178a § 1 k.k. nie uległ zatarciu do zakończenia postępowania karnego o ponowną jazdę samochodem w stanie nietrzeźwości z art.178a § 4 k.k., to jedyną możliwością, aby Sąd nie orzekał wobec kierowcy kary bezwzględnego więzienia, to Sąd może zastosować art. 37a k.k., który mówi o tym, że jeżeli przestępstwo jest zagrożone karą nieprzekraczającą 8 lat, Sąd może zamiast tek kary orzec karę grzywny lub karę ograniczenia wolności.

Ponowna jazda samochodem po alkoholu – zakaz

Za ponowne kierowanie pojazdem po alkoholu Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio:

  • chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek uzasadniony wyjątkowymi okolicznościami, wtedy orzeka zakaz na okres od 3 do 15 lat.
  • natomiast gdy kierowca ponownie popełniła przestępstwo z art. 178a par 4 kk, to nawet wystąpienie w sprawie szczególnych okoliczności, nie będzie miało wpływu na decyzję Sądu, który obligatoryjnie będzie musiał orzec zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio.

Podsumowując, ponowna jazda samochodem po alkoholu nie musi oznaczać, że Sąd orzeknie karę więzienia wobec kierowcy oraz dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Sąd ma bowiem możliwość orzeczenia kary grzywny lub ograniczenia wolności. Tak samo Sąd może zamiast dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów orzec zakaz na okres od 3  do lat 15. To na oskarżonym oraz jego obrońcy spoczywa obowiązek przedstawienia Sądowi wszystkich argumentów, które mogą wpłynąć na łagodniejszy wymiar kary.

Zadzwoń po bezpłatną konsultację! 697053659

lub wyślij mail na

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

5/5 - (2 votes)
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły i oznaczony tagami , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *