Polecane strony

Wypadki drogowe poradnik o postępowaniach karnych w sprawach o wypadki i kolizje drogowe

Odszkodowania komunikacyjne – poradnik o dochodzeniu od zakładów ubezpieczeń wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienia przez osoby poszkodowane w wypadkach drogowych

Jazda po pijanemu Poradnik dla osób zatrzymanych na kierowaniu samochodem lub rowerem w stanie nietrzeźwości. Stanowi on uzupełnienie bloga jazdapoalkoholu.pl.

Kradziony samochód poradnik dla osób, które w dobrej wierze kupiły samochód skradziony poprzedniemu właścicielowi. Znajdziesz tu odpowiedzi na pytania powstałe w związku z zatrzymaniem Twojego samochodu przez Policję :

 • jak uchronić się przed zarzutem umyślnego lub nieumyślnego paserstwa zatrzymanego pojazdu?

 • jak odzyskać samochód zatrzymany przez Policję?

 • jak odzyskać pieniądze jakie wydałeś na zakup zatrzymanego samochodu?

Posiadanie narkotyków poradnik dla osób zatrzymanych za posiadanie marihuany lub innych narkotyków. Znajdziesz w nim odpowiedzi na pytania:

 • kiedy posiadanie narkotyków jest przestępstwem?

 • jak postępować w razie oskarżenia o przestępstwo posiadania lub udzielania narkotyków?

 • jak przekonać Sąd do umorzenia postępowania karnego, warunkowego umorzenia postępowania karnego, odstąpienia od wymierzenia kary lub orzeczenia jak najłagodniejszej kary w sprawie o posiadanie narkotyków?

 • jakie argumenty biorą pod uwagę sędziowie rozstrzygając o odpowiedzialności karnej osób zatrzymanych na posiadaniu narkotyków?

Tymczasowo aresztowany poradnik o tym jak bronić się przed wnioskiem Prokuratora o zastosowanie lub przedłużenie tymczasowego aresztowania i jak przekonać Sąd do uchylenia tymczasowego aresztowania Znajdziesz tu praktyczne porady

 • jak przekonać Sąd by nie uwzględnił wniosku Prokuratora o zastosowanie lub przedłużenie tymczasowego aresztowania

 • jak doprowadzić do uchylenia przez Sąd tymczasowego aresztowania

 • jakie argumenty biorą pod uwagę sędziowie rozstrzygając zastosowaniu, przedłużeniu lub uchyleniu tymczasowego aresztowania

 • jak wykonywany jest areszt i jakie prawa ma tymczasowo aresztowany

Przemoc domowa poradnik dla osób doświadczających przemocą ze strony męża, konkubenta, partnera, rodziców lub dzieci. Znajdziesz tu odpowiedzi na pytania:

 • jak zawiadomić o przestępstwieprzemocy domnowej?

 • jak postepowac w trakcie postepowania karnego przeciwko sprawcy przemocy domowej?

 • jak doprowadzić do usunięcia z domu sprawcy przemocy w postepowaniu karnym?

 • jak doprowadzić do eksmisji sprawcy przemocy w postepowaniu cywilnym?

 • jak postepować w sprawie rozwodowej z udziałem sprawcy przemocy?

Kontakty z dzieckiem  strona o zagadnieniach prawnych oraz praktyce orzekania przez sądy w sprawach dotyczących kontaktów z dzieckiem prowadzona przez adwokata Marcina Zaborka


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *