Kiedy policjant może zatrzymać prawo jazdy?

Rate this post

Zgodnie z art. 135 ust.1 pkt 1 lit. A-h ustawy Prawo o ruchu drogowym policjant obligatoryjnie dokonuje zatrzymania prawa jazdy w przypadku:

  • uzasadnionego podejrzenia, że kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu

  • stwierdzenia zniszczenia prawa jazdy w stopniu powodującym jego nieczytelność,

  • podejrzenia podrobienia lub przerobienia prawa jazdy,

  • gdy upłynął termin ważności prawa jazdy,

  • gdy wobec kierującego pojazdem wydane zostało postanowienie lub decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy,

  • gdy wobec kierującego pojazdem orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów lub wydano decyzję o cofnięciu prawa jazdy,

  • przekroczenia przez kierującego pojazdem liczby 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego,

  • przekroczenia przez kierującego pojazdem, w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy, liczby 20 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego.

Natomiast zgodnie z art.135 ust.1 pkt 2 Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym policjant fakultatywnie może zatrzymać kierującemu prawo jazdy, w razie uzasadnionego podejrzenia, że kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów.”

Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.