Archiwum kategorii: artykuły

Czy możliwe jest warunkowe umorzenie w sprawie o wykroczenie jazdy po alkoholu?

Warunkowe umorzenie postępowania jest instytucją prawa karnego uregulowaną w art. 66 k.k. i nast., dlatego też instytucja za nie ma zastosowania w prawie wykroczeń. W związku z powyższym kierujący, który popełnił wykroczenie jazdy po alkoholu z art. 87 § 1 … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Warunkowe umorzenie postępowania karnego za jazdę po alkoholu

Warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo jazdy po alkoholu z art. 178a § 1 k.k. jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy kierowca jest osobą niekaraną za przestępstwo. Ponadto aby Sąd mógł warunkowo umorzyć postępowanie karne musi uznać, że stopień zawinienia … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Czym jest warunkowe umorzenie postępowania karnego?

Warunkowe umorzenie postępowania karnego jest środkiem probacyjnym, polegającym na poddaniu sprawcy przestępstwa próbie. Co prawda, Sąd w wyroku stwierdza, iż oskarżony popełnił zarzucony mu czyn, jednakże z uwagi na szczególne okoliczności występujące w sprawie odstępuje od wydania wyroku skazującego. Wówczas … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Jaka jest różnica pomiędzy stanem po użyciu alkoholu a stanem nietrzeźwości?

Różnica pomiędzy stanem po użyciu alkoholu a stanem nietrzeźwości wynika z ilości alkoholu w organizmie kierującego. Jeżeli kierujący był w stanie po użyciu alkoholu, wówczas popełnia wykroczenie z art. 87 § 1 k.w. Natomiast jeżeli kierowca był w stanie nietrzeźwości … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 2 komentarze

Od kiedy liczy się zakaz prowadzenia pojazdów?

Zakaz prowadzenia pojazdów wobec kierowcy zatrzymanego za jazdę po alkoholu liczy się od dnia faktycznego zatrzymania kierowcy dokumentu przez Policję. Powyższe najlepiej jest zilustrować na przykładzie: Kierowca w dniu 1 czerwca 2017 roku został zatrzymany za przestępstwo kierowania pojazdem w … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Czy za przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu zakaz kierowania pojazdami jest obligatoryjny?

Za przestępstwo jazdy po alkoholu z art. 178a § 1 k.k. zakaz prowadzenia pojazdów jest obligatoryjny. Zakaz prowadzenia pojazdów wynosi od 3 do 15 lat. Przestępstwo kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości rozpoczyna się od wyniku 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Czy za wykroczenie jazdy po alkoholu zakaz prowadzenia pojazdów jest obligatoryjny?

Kierowanie pojazdem po alkoholu przy wyniku od 0,10 mg/l alkoholu do wyniku 0,25 mg/l alkoholu (w przypadku badania krwi od 0,2 promila do 0,5 promila) stanowi wykroczenie z art. 87 § 1 k.w., za które zakaz prowadzenia pojazdów jest obligatoryjny. … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Czy za jazdę po alkoholu grozi utrata prawa jazdy?

Za jazdę po alkoholu Sądy zazwyczaj wydają wyroki skazujące oraz orzekają wobec nietrzeźwych kierowców zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, co grozi czasową utratą prawa jazdy. Jednakże nie zawsze prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu wiąże się z utratą prawa jazdy. W przypadku … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 2 komentarze

Ile wynosi zakaz prowadzenia pojazdów?

Jeżeli nietrzeźwy kierowca popełnił wykroczenie prowadzenia pojazdu po alkoholu z art. 87 § 1 k.w., wówczas grozi mu zakaz prowadzenia samochodów na okres od 6 miesięcy do 3 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Sąd może zastosować art. 39 § 1 … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Ile wynosi termin na złożenie zażalenia?

Termin na złożenie zażalenia na postanowienie Sądu lub Prokuratora o zatrzymaniu prawa jazdy za jazdę po alkoholu wynosi 7 dni. Termin ten liczony jest od dnia, kiedy nietrzeźwy kierowca otrzyma postanowienie o zatrzymaniu dokumentu. Dla przykładu: Kierowca odebrał postanowienie z … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz