Archiwum kategorii: artykuły

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową polega na tym, iż skazany przez pozostały okres trwania zakazu, będzie mógł poruszać się pojazdem, który jest wyposażony w blokadę alkoholową. Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów poprzez blokadę alkoholową, nie jest skróceniem zakazu, a … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Co się dzieje z prawem jazdy zatrzymanym przez Policję?

Po zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy w związku z podejrzeniem prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu Policjant przekazuje dokument prawa jazdy do: Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca popełnienia wykroczenia prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu, a więc jeżeli stężenie alkoholu u … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Jaka jest podstawa prawna do zatrzymania prawa jazdy przez Policję?

Policjant jest uprawniony do zatrzymania kierowcy dokumentu prawa jazdy na podstawie art.135 ust. 1 pkt 1 lit a Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Kto wydaje postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy za kierowanie autem pod wpływem alkoholu?

Postanowienie o zatrzymaniu kierowcy dokumentu prawa jazdy wydaje: Prokurator na wniosek Policji, jeśli kierowca popełnił przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości, a więc gdy stężenie alkoholu u kierującego przekroczyło 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu lub 0,5 promila alkoholu we … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Co grozi za ponowne kierowanie samochodem po alkoholu z art. 178a § 4 k.k.?

Zgodnie z art. 178a § 4 k.k. za ponowne kierowanie samochodem po alkoholu, a więc popełnienie przestępstwa kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości przez osobę prawomocnie skazaną za to przestępstwo w przeszłości (jeżeli poprzedni wyrok nie uległ z mocy prawa zatarciu) … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Otagowano , , , , , , , | Dodaj komentarz

Czy możliwy jest zakaz prowadzenia pojazdów krótszy niż 3 lata za jazdę po alkoholu?

Tylko w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów krótszy niż 3 lata. Stosując tę instytucję wobec kierowcy, który popełnił przestępstwo jazdy w stanie nietrzeźwości Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów na okres do 2 lat, … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 2 komentarze

Ile wynosi zakaz prowadzenia pojazdów przy warunkowym umorzeniu postępowania karnego?

W przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego za jazdę samochodem po alkoholu orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów nie jest obligatoryjne. Innymi słowy, Sąd może uznać, że w rozpoznawanej sprawie nie zachodzą przesłanki do orzeczenia zakazu i może nie orzekać tego środka karnego. … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Korzyści z warunkowego umorzenia postępowania karnego za jazdę po alkoholu

Pierwszą korzyścią z warunkowego umorzenia postępowania karnego w sprawie o kierowanie pojazdem po alkoholu jest kwestia karalności sprawcy. Jeżeli Sąd warunkowo umorzy postępowanie karne wobec nietrzeźwego kierowcy, wówczas pozostaje on w świetle prawa osobą niekaraną. Natomiast jeżeli Sąd wyda wobec … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Różnica pomiędzy wyrokiem warunkowo umarzającym postępowanie a wyrokiem skazującym?

Różnica pomiędzy wyrokiem warunkowo umarzającym postępowanie karne a wyrokiem skazującym dotyczy przed wszystkim kwestii karalności sprawcy. Kierowca zatrzymany za jazdę po alkoholu, wobec którego Sąd wydał wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne pozostaje w świetle prawa osobą niekaraną. Natomiast nietrzeźwy kierowca, … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Czy wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne wpisywany jest do rejestru karnego?

Wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne jest wpisywany do Krajowego Rejestru Karnego (dalej: KRK). Informacja o wydanym wyroku będzie widniała w KRK przez wyznaczony przez Sąd okres próby, który wynosi od 1 roku do 3 lat). Natomiast po upływie 6 miesięcy … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz