Archiwum autora: Agnieszka Rzeszut

Co grozi za ponowne kierowanie samochodem po alkoholu z art. 178a § 4 k.k.?

Zgodnie z art. 178a § 4 k.k. za ponowne kierowanie samochodem po alkoholu, a więc popełnienie przestępstwa kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości przez osobę prawomocnie skazaną za to przestępstwo w przeszłości (jeżeli poprzedni wyrok nie uległ z mocy prawa zatarciu) … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Otagowano , , , , , , , | Dodaj komentarz

Czy możliwy jest zakaz prowadzenia pojazdów krótszy niż 3 lata za jazdę po alkoholu?

Tylko w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów krótszy niż 3 lata. Stosując tę instytucję wobec kierowcy, który popełnił przestępstwo jazdy w stanie nietrzeźwości Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów na okres do 2 lat, … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 2 komentarze

Ile wynosi zakaz prowadzenia pojazdów przy warunkowym umorzeniu postępowania karnego?

W przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego za jazdę samochodem po alkoholu orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów nie jest obligatoryjne. Innymi słowy, Sąd może uznać, że w rozpoznawanej sprawie nie zachodzą przesłanki do orzeczenia zakazu i może nie orzekać tego środka karnego. … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Korzyści z warunkowego umorzenia postępowania karnego za jazdę po alkoholu

Pierwszą korzyścią z warunkowego umorzenia postępowania karnego w sprawie o kierowanie pojazdem po alkoholu jest kwestia karalności sprawcy. Jeżeli Sąd warunkowo umorzy postępowanie karne wobec nietrzeźwego kierowcy, wówczas pozostaje on w świetle prawa osobą niekaraną. Natomiast jeżeli Sąd wyda wobec … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Różnica pomiędzy wyrokiem warunkowo umarzającym postępowanie a wyrokiem skazującym?

Różnica pomiędzy wyrokiem warunkowo umarzającym postępowanie karne a wyrokiem skazującym dotyczy przed wszystkim kwestii karalności sprawcy. Kierowca zatrzymany za jazdę po alkoholu, wobec którego Sąd wydał wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne pozostaje w świetle prawa osobą niekaraną. Natomiast nietrzeźwy kierowca, … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Czy wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne wpisywany jest do rejestru karnego?

Wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne jest wpisywany do Krajowego Rejestru Karnego (dalej: KRK). Informacja o wydanym wyroku będzie widniała w KRK przez wyznaczony przez Sąd okres próby, który wynosi od 1 roku do 3 lat). Natomiast po upływie 6 miesięcy … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Czy możliwe jest warunkowe umorzenie w sprawie o wykroczenie jazdy po alkoholu?

Warunkowe umorzenie postępowania jest instytucją prawa karnego uregulowaną w art. 66 k.k. i nast., dlatego też instytucja za nie ma zastosowania w prawie wykroczeń. W związku z powyższym kierujący, który popełnił wykroczenie jazdy po alkoholu z art. 87 § 1 … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Warunkowe umorzenie postępowania karnego za jazdę po alkoholu

Warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo jazdy po alkoholu z art. 178a § 1 k.k. jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy kierowca jest osobą niekaraną za przestępstwo. Ponadto aby Sąd mógł warunkowo umorzyć postępowanie karne musi uznać, że stopień zawinienia … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Czym jest warunkowe umorzenie postępowania karnego?

Warunkowe umorzenie postępowania karnego jest środkiem probacyjnym, polegającym na poddaniu sprawcy przestępstwa próbie. Co prawda, Sąd w wyroku stwierdza, iż oskarżony popełnił zarzucony mu czyn, jednakże z uwagi na szczególne okoliczności występujące w sprawie odstępuje od wydania wyroku skazującego. Wówczas … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Jaka jest różnica pomiędzy stanem po użyciu alkoholu a stanem nietrzeźwości?

Różnica pomiędzy stanem po użyciu alkoholu a stanem nietrzeźwości wynika z ilości alkoholu w organizmie kierującego. Jeżeli kierujący był w stanie po użyciu alkoholu, wówczas popełnia wykroczenie z art. 87 § 1 k.w. Natomiast jeżeli kierowca był w stanie nietrzeźwości … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 2 komentarze