Archiwum autora: Mariusz Stelmaszczyk

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową polega na tym, iż skazany przez pozostały okres trwania zakazu, będzie mógł poruszać się pojazdem, który jest wyposażony w blokadę alkoholową. Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów poprzez blokadę alkoholową, nie jest skróceniem zakazu, a … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Co się dzieje z prawem jazdy zatrzymanym przez Policję?

Po zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy w związku z podejrzeniem prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu Policjant przekazuje dokument prawa jazdy do: Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca popełnienia wykroczenia prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu, a więc jeżeli stężenie alkoholu u … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Jaka jest podstawa prawna do zatrzymania prawa jazdy przez Policję?

Policjant jest uprawniony do zatrzymania kierowcy dokumentu prawa jazdy na podstawie art.135 ust. 1 pkt 1 lit a Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Kto wydaje postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy za kierowanie autem pod wpływem alkoholu?

Postanowienie o zatrzymaniu kierowcy dokumentu prawa jazdy wydaje: Prokurator na wniosek Policji, jeśli kierowca popełnił przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości, a więc gdy stężenie alkoholu u kierującego przekroczyło 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu lub 0,5 promila alkoholu we … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Czy za przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu zakaz kierowania pojazdami jest obligatoryjny?

Za przestępstwo jazdy po alkoholu z art. 178a § 1 k.k. zakaz prowadzenia pojazdów jest obligatoryjny. Zakaz prowadzenia pojazdów wynosi od 3 do 15 lat. Przestępstwo kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości rozpoczyna się od wyniku 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Czy za wykroczenie jazdy po alkoholu zakaz prowadzenia pojazdów jest obligatoryjny?

Kierowanie pojazdem po alkoholu przy wyniku od 0,10 mg/l alkoholu do wyniku 0,25 mg/l alkoholu (w przypadku badania krwi od 0,2 promila do 0,5 promila) stanowi wykroczenie z art. 87 § 1 k.w., za które zakaz prowadzenia pojazdów jest obligatoryjny. … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Czy za jazdę po alkoholu grozi utrata prawa jazdy?

Za jazdę po alkoholu Sądy zazwyczaj wydają wyroki skazujące oraz orzekają wobec nietrzeźwych kierowców zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, co grozi czasową utratą prawa jazdy. Jednakże nie zawsze prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu wiąże się z utratą prawa jazdy. W przypadku … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 2 komentarze

Ile wynosi zakaz prowadzenia pojazdów?

Jeżeli nietrzeźwy kierowca popełnił wykroczenie prowadzenia pojazdu po alkoholu z art. 87 § 1 k.w., wówczas grozi mu zakaz prowadzenia samochodów na okres od 6 miesięcy do 3 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Sąd może zastosować art. 39 § 1 … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Ile wynosi termin na złożenie zażalenia?

Termin na złożenie zażalenia na postanowienie Sądu lub Prokuratora o zatrzymaniu prawa jazdy za jazdę po alkoholu wynosi 7 dni. Termin ten liczony jest od dnia, kiedy nietrzeźwy kierowca otrzyma postanowienie o zatrzymaniu dokumentu. Dla przykładu: Kierowca odebrał postanowienie z … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Gdzie złożyć zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy?

Zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy za jazdę samochodem po alkoholu należy złożyć do: Sądu Rejonowego, w którego okręgu zostało popełnione przestępstwo, ale za pośrednictwem Prokuratora, który wydał postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy – dotyczy to spraw o przestępstwo … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz