Archiwum autora: Mariusz Stelmaszczyk

Czy za jazdę po alkoholu grozi utrata prawa jazdy?

Za jazdę po alkoholu Sądy zazwyczaj wydają wyroki skazujące oraz orzekają wobec nietrzeźwych kierowców zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, co grozi czasową utratą prawa jazdy. Jednakże nie zawsze prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu wiąże się z utratą prawa jazdy. W przypadku … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 2 komentarze

Ile wynosi zakaz prowadzenia pojazdów?

Jeżeli nietrzeźwy kierowca popełnił wykroczenie prowadzenia pojazdu po alkoholu z art. 87 § 1 k.w., wówczas grozi mu zakaz prowadzenia samochodów na okres od 6 miesięcy do 3 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Sąd może zastosować art. 39 § 1 … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Ile wynosi termin na złożenie zażalenia?

Termin na złożenie zażalenia na postanowienie Sądu lub Prokuratora o zatrzymaniu prawa jazdy za jazdę po alkoholu wynosi 7 dni. Termin ten liczony jest od dnia, kiedy nietrzeźwy kierowca otrzyma postanowienie o zatrzymaniu dokumentu. Dla przykładu: Kierowca odebrał postanowienie z … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Gdzie złożyć zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy?

Zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy za jazdę samochodem po alkoholu należy złożyć do: Sądu Rejonowego, w którego okręgu zostało popełnione przestępstwo, ale za pośrednictwem Prokuratora, który wydał postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy – dotyczy to spraw o przestępstwo … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Dostałem postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy co dalej?

W każdym przypadku, gdy u pijanego kierowcy alkomat wskaże wynik co najmniej 0,10 mg/l alkoholu czy też badanie krwi wykaże co najmniej 0,2 promila alkoholu, Policja zatrzyma takiemu kierowcy dokument prawa jazdy. Następnie Sąd lub Prokurator wydaje postanowienie o zatrzymaniu … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Co to jest stan po użyciu alkoholu?

Definicja stanu po użyciu alkoholu znajduje się w ustawie o przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zgodnie z którą ze stanem po użyciu alkoholu mamy do czynienia gdy: zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu u kierowcy badanego alkomatem wynosi od 0,10 mg/l do 0,25 mg/l … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Co to jest stan nietrzeźwości?

Definicja staniu nietrzeźwości znajduje się w art. 115 § 16 k.k. zgodnie z którą, ze stanem nietrzeźwości mamy do czynienia gdy: zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu u kierowcy badanego alkomatem przekracza 0,25 mg/l zawartość alkoholu we krwi u kierowcy, od … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Jak powinno wyglądać prawidłowe badanie trzeźwości alkomatem kierującego pojazdem?

Prawidłowe badania trzeźwości kierującego pojazdem przy użyciu alkomatu to takie, które zostało przeprowadzone zgodnie z: Zarządzeniem Komendanta Głównego Policji nr 496 z dnia 25.05.2004r. w sprawie badań na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu z uwzględnieniem zmian … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 21 komentarzy

Zarządzenie Komendanta Głównego Policji nr 496 w sprawie badań na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu

W poprzednim artykule zatytułowanym „Jak powinno wyglądać badanie trzeźwości kierującego pojazdem przy użyciu alkoholu?” wskazałem, że prawidłowe badanie trzeźwości  kierującego pojazdem przy użyciu alkomatu to takie, które zostało przeprowadzone zgodnie z: Zarządzeniem Komendanta Głównego Policji  nr 496 z dnia 25.05.2004r. … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 8 komentarzy

Kiedy Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne?

Zgodnie z art. 66 § 1 k.k. podstawowym warunkiem przy warunkowym umorzeniu postępowania karnego jest uprzednia niekaralność sprawcy za jakiekolwiek przestępstwo popełnione umyślnie. Jeżeli pijany kierowca był karany za przestępstwo popełnione umyślnie, wówczas nie może starać się o warunkowe umorzenie … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 90 komentarzy