Bezpłatne porady prawne w sprawach o prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu w Płocku

Szanowni Państwo,

informujemy, iż od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 31 maja 2017 r. nasza Kancelaria udziela bezpłatnych porad prawnych w sprawach o wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. oraz w sprawach o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k.

Porady będą odbywały się w siedzibie naszej Kancelarii w Warszawie przy ul. Okrężnej 11a oraz w Krakowie przy ul. ks. bp. Władysława Bandurskiego 66 lok. 5  oraz w Płocku przy ul. Stary Rynek 13.

Na spotkaniu szczegółowo omówimy Państwa sprawę oraz doradzimy jakie działania mogą Państwo podjąć. Jeżeli dostarczycie Państwo na spotkanie fotokopie akt sprawy, wówczas sprawdzimy czy w Waszej sprawie Policjanci przeprowadzili badania trzeźwości zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto doradzimy jakie pismo procesowe np. wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego czy inne pismo dotyczące wymiaru kary możecie Państwo złożyć i na jakim etapie.

Porady prawne są w pełni bezpłatne, nie ponoszą Państwo żadnych kosztów. Skorzystanie z porady nie zobowiązuje Państwa do korzystania z usług naszej kancelarii.

W celu umówienia terminu porady prawnej prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy:

 • porada prawna w Warszawie: nr tel. 697 053 659 lub 502 879 552 lub 22 629 00 36 oraz mail: biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

 • porada prawna w Krakowie: nr tel. 502 879 577 oraz mail: fil@adwokat-stelmaszczyk.pl

 • porada prawna w Płocku: nr tel. 502 879 549 oraz mail: biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Bezpłatne porady prawne w sprawach karnych o prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu w Kancelarii w Krakowie

Szanowni Państwo,

informujemy, iż od dnia 3 kwietnia 2017 r. do dnia 28 kwietnia 2017 r. nasza Kancelaria udziela bezpłatnych porad prawnych w sprawach o wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. oraz w sprawach o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k.

Porady będą odbywały się w siedzibie naszej Kancelarii w Warszawie przy ul. Okrężnej 11a oraz w Krakowie przy ul. ks. bp. Władysława Bandurskiego 66 lok. 5.

Na spotkaniu szczegółowo omówimy Państwa sprawę oraz doradzimy jakie działania możecie Państwo podjąć. Jeżeli dostarczycie Państwo na spotkanie fotokopie akt sprawy, wówczas sprawdzimy czy w Waszej sprawie Policjanci przeprowadzili badania trzeźwości zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto doradzimy jakie pismo procesowe np. wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego czy inne pismo dotyczące wymiaru kary możecie Państwo złożyć i na jakim etapie postępowania.

Porady prawne są w pełni bezpłatne, nie ponoszą Państwo żadnych kosztów. Skorzystanie z porady nie zobowiązuje Państwa do korzystania z usług naszej kancelarii.

W celu umówienia terminu porady prawnej prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny:

 • porada prawna w Warszawie: nr tel. 697 053 659 lub 22 629 00 36 oraz mail: biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

 • porada prawna w Krakowie: nr tel. 508 149 706 oraz mail: fil@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zapraszamy do obejrzenia nagrania, w którym Adwokat Małgorzata Fil informuje o bezpłatnych poradach prawnych udzielanych przez Kancelarię w Krakowie.

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Prawo do zapoznania się z aktami sprawy o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k.

W nagraniu umieszczonym poniżej Adwokat Mariusz Stelmaszczyk wyjaśnia od kiedy sprawca przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości z art. 178a k.k. ma prawo do wglądu w akta sprawy oraz dlaczego ważne jest zapoznanie się z aktami sprawy.

Z nagrania dowiecie się, iż prawo do wglądu w akta sprawy przysługuje sprawcy przestępstwa od momentu przedstawienia mu zarzutu prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości, gdyż z tą chwilą osoba ta staje się podejrzanym. W sprawach o popełnienie przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a k.k. postępowanie przygotowawcze prowadzone jest przez Policję pod nadzorem właściwej jednostki Prokuratury. Powyższe oznacza, że to policjant przesłuchuje sprawcę przestępstwa oraz przedstawia mu zarzut.

Prawo do wglądu w akta sprawy obejmuje prawo do zapoznania się z całością akt sprawy, jak również wykonanie ich fotokopii oraz kserokopii. 

Pamiętaj, że zanim podejmiesz decyzję np. o dobrowolnym poddaniu się karze, warto jest zapoznać się z aktami sprawy, gdyż może się okazać, iż Twoje badanie trzeźwości nie zostało przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi procedurami, co może spowodować, iż zgromadzony materiał dowodowy jest niewystarczający do uznania Cię za winnego zarzucanego Ci przestępstwa.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania, w którym adwokat Mariusz Stelmaszczyk szczegółowo wyjaśnia jak wygląda prawo podejrzanego do zapoznania się z aktami sprawy o prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości.

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Kiedy kierowanie samochodem pod wpływem alkoholu jest przestępstwem z art. 178a § 1 k.k. a kiedy wykroczeniem z art. 87 § 1 k.w.?

W poprzednim nagraniu Co grozi za popełnienie przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. oraz za popełnienie wykroczenia prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w.? Adwokat Mariusz Stelmaszczyk wyjaśnił jak wygląda odpowiedzialność karna za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. oraz wykroczenie z art. 87 § 1 k.w.

Z niniejszego nagrania dowiecie się, iż wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. rozpoczyna się od wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Natomiast górna granica wynosi 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Powyższe oznacza, że jeżeli u kierującego najwyższy wynik badania wyniesie 0,09 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu lub niższy, to taki czyn nie stanowi wykroczenia z art. 87 § 1 k.w.

Natomiast przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. rozpoczyna się od wyniku 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Powyższe oznacza, że jeżeli u kierującego najwyższy wynik badania alkomatem przekroczy 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, wówczas takiej osobie zostanie przestawiony zarzut popełnienia przestępstwa z art. 178a § 1 k.k.

Zapraszamy do obejrzenia poniższego nagrania, w którym Adwokat Mariusz Stelmaszczyk szczegółowo omawia różnice pomiędzy przestępstwem z art. 178a § 1 k.k. a wykroczeniem z art.  87 § 1 k.w.

Więcej na ten temat znajdziesz w artykułach:

Kiedy kierujący samochodem znajduje się w stanie nietrzeźwości?

Kiedy kierujący samochodem znajduje się w stanie po użyciu alkoholu?

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Co grozi za popełnienie przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. oraz za popełnienie wykroczenia prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w.?

W nagraniu umieszczonym poniżej Adwokat Mariusz Stelmaszczyk wyjaśnia co grozi kierującemu za popełnienie przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. a co grozi kierującemu za popełnienie wykroczenia prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w.

Z nagrania dowiecie się, iż:

 • za popełnienie przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. Sąd w przypadku wydania wyroku skazującego orzeka karę grzywny, karę ograniczenia wolności lub karę pozbawienia wolności oraz obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat. Ponadto Sąd orzeka wobec sprawcy przestępstwa świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5.000 zł .Jednakże Sąd ma nadal możliwość wydania wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne. W przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego Sąd może odstąpić od orzeczenia zakazu lub może orzec zakaz na okres 1 roku lub 2 lat.

 • za popełnienie wykroczenia prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu Sąd orzeka karę grzywny oraz zakaz prowadzenia samochodów na okres od 6 miesięcy do 3 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Sąd może na podstawie art. 39 § 1 k.w. odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia samochodów.

Zapraszamy do obejrzenia poniższego nagrania, w którym Adwokat Mariusz Stelmaszczyk szczegółowo omawia różnice pomiędzy odpowiedzialnością karną za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. a wykroczenie z art. 87 § 1 k.w.

Natomiast z artykułu Kiedy kierujący popełnia przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. a kiedy wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w.? dowiecie się na czym polega różnica pomiędzy przestępstwem a wykroczeniem prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu.

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Bezpłatne porady prawne w sprawach karnych o wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu oraz w sprawach o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości

Szanowni Państwo,

informujemy, iż od dnia 3 kwietnia 2017 r. do dnia 28 kwietnia 2017 r. nasza Kancelaria udziela bezpłatnych porad prawnych w sprawach o wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. oraz w sprawach o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k.

Porady będą odbywały się w siedzibie naszej Kancelarii w Warszawie przy ul. Okrężnej 11a oraz w Krakowie przy ul. ks. bp. Władysława Bandurskiego 66 lok. 5.

Na spotkaniu szczegółowo omówimy Państwa sprawę oraz doradzimy jakie działania możecie Państwo podjąć. Jeżeli dostarczycie Państwo na spotkanie fotokopie akt sprawy, wówczas sprawdzimy czy w Waszej sprawie Policjanci przeprowadzili badania trzeźwości zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto doradzimy jakie pismo procesowe np. wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego czy inne pismo dotyczące wymiaru kary możecie Państwo złożyć i na jakim etapie postępowania.

Porady prawne są w pełni bezpłatne, nie ponoszą Państwo żadnych kosztów. Skorzystanie z porady nie zobowiązuje Państwa do korzystania z usług naszej kancelarii.

W celu umówienia terminu porady prawnej prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny:

 • porada prawna w Warszawie: nr tel. 697 053 659 lub 22 629 00 36 oraz mail: biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

 • porada prawna w Krakowie: nr tel. 508 149 706 oraz mail: fil@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zapraszamy do obejrzenia nagrania, w którym Adwokat Mariusz Stelmaszczyk informuje o bezpłatnych poradach prawnych udzielanych przez Kancelarię.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy za wykroczenie z art. 87 § 1 k.w. przy najwyższym wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu

Niniejszy artykuł ma na celu omówienie procedury odwoławczej od postanowienia w przedmiocie zatrzymania dokumentu prawa jazdy w sprawie o wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu w sytuacji, gdy najwyższy wynik u badanego wyniósł 0,10 mg/l.

Zauważyć należy, iż w przypadku kontroli drogowej kierowcy znajdującego się w stanie po użyciu alkoholu, Funkcjonariusze Policji zatrzymują mu za pokwitowaniem dokument prawa jazdy. Formalnie zatrzymanie dokumentu prawa jazdy następuje na podstawie postanowienia Sądu (do którego Policja kieruje wniosek o wydanie postanowienia w przedmiocie zatrzymania dokumentu prawa jazdy).

Należy mieć na uwadze, iż wskazywane postanowienie jest zaskarżalne, co oznacza, że kierowca, który kwestionuje zasadność zatrzymania mu dokumentu prawa jazdy ma prawo wnieść do Sądu zażalenie na przedmiotowe rozstrzygnięcie. Podstawą prawną zażalenia w omawianym wypadku jest art. 137 ust. 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy wnosi się do Sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie w terminie 7 dni od dnia doręczenia stronie odpisu postanowienia.

Zażalenie musi odpowiadać ogólnym wymogom stawianym dla każdego pisma procesowego określonym w art. 119 k.p.k. (oznaczenie Sądu, sprawy, dane skarżącego, datę i podpis) a nadto – w myśl art. 427 k.p.k. – powinno zawierać:

 • wskazanie zaskarżonego orzeczenia (np. postanowienie Sądu Rejonowego dla Warszawy- Mokotowa w Warszawie z dnia 1 października 2015, w sprawie o sygn. III Ko 216/15;

 • określenie, czego skarżący się domaga (w przypadku omawianego zażalenia wniosek powinien być skonstruowany następująco: „wnoszę o zmianę zaskarżonego postanowienia w całości poprzez orzeczenie zwrotu mojego prawa jazdy „)

 • wskazanie zarzutów i ich uzasadnienie.

Niewątpliwie odpowiednie zredagowanie i uzasadnienie zarzutów stanowi fundamentalny element zażalenia.

Rodzaj zarzutów, jakie skarżący może podnieść określa art. 438 k.p.k. wskazując, iż podstawą odwołania może być:

 • naruszenie prawa materialnego;

 • naruszenie prawa procesowego;

 • błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę rozstrzygnięcia;

 • rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłuszne zastosowanie albo niezastosowanie środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka.

W przypadku sprawy o prowadzenie samochodu w stanie po użyciu alkoholu przy najwyższym stężeniu alkoholu w wydychanym powietrzu na poziomie 0,10 mg/l odpowiednim zarzutem jest zarzut poczynienia przez Sąd błędnych ustaleń faktycznych poprzez przyjęcie, że zebrany w sprawie materiał dowodowy uzasadnia podejrzenie popełnienia przez obwinionego wykroczenia prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w.

Trzeba w tym miejscu zauważyć, że zarzut błędu w ustaleniach faktycznych dotyczy m.in. sytuacji, gdy Sąd przyjmie inne ustalenia, aniżeli nakazywałby zgromadzony w sprawie materiał dowodowy.

W sprawie o prowadzenie samochodu w stanie po użyciu alkoholu podstawowym środkiem dowodowym jest protokół z przebadania kierowcy na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. W sytuacji, gdy najwyższy wynik wskazuje wartość 0,10 mg/l (a więc dokładnie taką wartość od jakiej rozpoczyna się odpowiedzialność karna za wykroczenie z art. 87 § 1 k.w. ) istotne znaczenie ma niepewność pomiarowa alkomatu wskazana na świadectwie wzorcowania urządzenia, którym dokonano pomiaru stanu trzeźwości. Niepewność pomiarowa wskazuje, z jaką dokładnością dany alkomat mierzy stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu.

Co do zasady, niepewność pomiarowa alkomatów używanych przez Funkcjonariuszy Policji ustalona jest na poziomie 0,01 mg/l (np. Alco-Sensor IV).

Uwzględnienie niepewności pomiarowej alkomatu o wartości 0,01 mg/l przy wyniku stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu wynoszącym 0,010 oznacza, że rzeczywiste stężenie alkoholu w organizmie badanego mogło wynieść:

 • 0,09 mg/l

 • 0,10 mg/l

 • 0,11 mg/l

Co istotne, przy niskich stężeniach alkoholu w wydychanym powietrzu nie istnieją żadne środki dowodowe (np. przeprowadzenie badań krwi) pozwalające na jednoznaczne wskazanie który z w/w poziomów stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu w rzeczywistości wystąpił u badanego.

W takiej zaś sytuacji, należy odwołać się do obowiązującej w polskim prawie karnym zasady, zgodnie z którą niedające się usunąć wątpliwości Sąd poczytuje na korzyść obwinionego, co oznacza, że Sąd ma obowiązek przyjąć najkorzystniejszą wersję dla obwinionego. Na omawianym przykładzie oznacza to, ze przy ustalaniu stopnia stężenia alkoholu u obwinionego na poziomie 0,10 mg/l Sąd powinien uwzględnić błąd pomiarowy alkomatu poprzez odjęcie od wyniku badania alkomatem wynoszącego 0,10 mg/l wartości 0,01 mg/l, co w konsekwencji nakazuje przyjęcie, że rzeczywista wartość stężenia alkoholu w organizmie badanego wyniosła 0,09 mg/l.

Takie ustalenie powinno z kolei przesądzać o uznaniu, iż materiał dowodowy zebrany w sprawie nie uzasadnia podejrzenia popełnienia przez obwinionego wykroczenia prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. , co w konsekwencji skutkować winno orzeczeniem zwrotu zatrzymanego kierującemu dokumentu prawa jazdy.

Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu można pobrać klikając na poniższy link:

Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Ewelina Tocka

kontakt: kom. + 48 697 053 659 oraz tel. 22 629 00 36

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Czy warto zgodzić się na dobrowolne poddanie się karze za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k.?

Na wstępie należy wskazać, iż przed nowelizacją Kodeksu karnego, która weszła w życie z dniem 18 maja 2015 r. w przypadku wydania przez Sąd wyroku skazującego za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego z art. 178a § 1 k.k. zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych wynosił od 1 roku do 10 lat. Natomiast w świetle aktualnie obowiązujących przepisów zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych wynosi od 3 do 15 lat.

Powyższa zmiana wynika z art. 42 § 2 k.k. zgodnie z którym Sąd orzeka, na okres nie krótszy niż 3 lata, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa wymienionego w § 1 był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia określonego w art. 173, art 174 lub art. 177.”

W związku z powyższym w niniejszym artykule opiszę jakie są wady i zalety dobrowolnego poddania się karze za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k.

Orzeczenie przez Sąd 3 – letniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych będzie szczególnie dotkliwe dla sprawców przestępstwa z art. 178a § 1 k.k., którzy tylko nieznacznie przekroczyli próg 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, od którego rozpoczyna się odpowiedzialność karna za omawiane przestępstwo.

Natomiast dobrowolne poddanie się karze za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego z art. 178a § 1 k.k. będzie korzystne dla sprawców, którzy uzyskali wysoki wynik badania trzeźwości rzędu 1 – 1,5 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, gdyż mają większą szansę na uzyskania 3 – letniego okresu zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Powyższe wynika z faktu, iż zazwyczaj standardowa propozycja Prokuratora odnośnie długości zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych przy „samoukaraniu” w trybie art. 335 § 1 k.p.k. wynosi 3 lata.

Kolejną wadą dobrowolnego poddania się karze, jest okoliczność, iż wydanie przez Sąd wyroku skazującego w trybie art. 335 § 1 k.p.k. lub art. 387 § 1 k.p.k. oznacza, iż sprawca do momentu zatarcia skazania będzie w świetle prawa osobą karaną za przestępstwo popełnione umyślnie. 

Jedyną możliwością zachowania statusu osoby niekaranej za przestępstwo popełnione umyślnie jest wydanie przez Sąd wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne.

Instytucja warunkowego umorzenia postępowania karnego została uregulowana w art. 66 k.k. Jednym z obligatoryjnych warunków do zastosowania przez Sąd omawianej instytucji jest uprzednia niekaralność sprawcy przestępstwa. Zaletą warunkowego umorzenia postępowania karnego jest, iż w przypadku wydania przez Sąd takiego wyroku sprawca przestępstwa w świetle prawa pozostaje osobą niekaraną za przestępstwo popełnione umyślnie. Inaczej niż w przypadku wyroku skazującego. Kolejną zaletą warunkowego umorzenia postępowania karnego jest krótszy zakaz niż w przypadku wyroku skazującego. Sąd w przypadku tej instytucji może odstąpić od zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych lub orzec zakaz na okres 1 roku lub 2 lat.

Jednakże w przypadku skazania bez przeprowadzenia rozprawy w trybie art. 335 § 1 k.p.k. lub dobrowolnego poddania się karze w trybie art. 387 § 1 k.p.k. nie ma możliwości wydania wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne. Jeżeli sprawca przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu chce złożyć wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego, powinien nie wyrażać zgody na skazanie w trybie art. 335 § 1 k.k. lub nie składać wniosku o dobrowolne poddanie się karze w trybie art. 387 § 1 k.p.k.

Reasumując skazanie bez przeprowadzenia rozprawy w trybie art. 335 § 1 k.p.k. lub dobrowolne poddanie się karze w trybie art. 387 § 1 k.p.k. będzie szczególnie dotkliwe dla sprawców przestępstwa z art. 178a § 1 k.k., którzy tylko nieznacznie przekroczyli próg 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, od którego rozpoczyna się odpowiedzialność karna, gdyż w takim przypadku minimalny okres zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych wynosi 3 – lata. Ponadto w przypadku wydania przez Sąd wyroku skazującego w w/w trybach sprawca przestępstwa będzie widniał w KRK jako osoba karna.

Natomiast dobrowolne poddanie się karze za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego z art. 178a § 1 k.k. będzie korzystne dla sprawców, którzy uzyskali wysoki wynik badania trzeźwości rzędu 1 – 1,5 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, gdyż mają większą szansę na uzyskania 3 – letniego minimalnego okresu zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. 

 

Zanim jednak złożysz wniosek o dobrowolne poddanie się karze lub wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego powinieneś przeanalizować dokumenty znajdujące się w aktach Twojej sprawy, celem sprawdzenia czy badanie trzeźwości alkomatem zostało przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj.:

 • Zarządzeniem Komendanta Głównego Policji nr 496 z dnia 25.05.2004 r. w sprawie badań na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniem Komendanta Głównego Policji nr 738 z dnia 21.06.2011 r.,

 • Zasadami przeprowadzania pomiarów stężenia alkoholu oraz opiniowania w sprawach trzeźwości wydanymi przez Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie zatwierdzonymi w dniu 26 listopada 2004 r. przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej o Kryminologii,

 • Instrukcją obsługi producenta alkomatu użytego do badania trzeźwości kierującego pojazdem.

Z mojej praktyki zawodowej wynika, że Policjanci przy przeprowadzaniu badań trzeźwości popełniają błędy, które mogą spowodować, że dokumenty znajdujące się w aktach sprawy nie są wiarygodnym dowodem na potwierdzenie stanu nietrzeźwości kierującego, co może doprowadzić do wydania wyroku uniewinniającego.

Dlatego też tak ważna jest szczegółowa analiza wydruków znajdujących się w aktach sprawy o przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k.

Jeżeli chcesz, żebym sprawdził czy w Twojej sprawie Policjanci przeprowadzili badania zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. czy wydruki badania trzeźwości alkomatem mogą stanowić wiarygodny dowód w prowadzonej przeciwko Tobie sprawie, możesz zamówić usługę, jaką jest analiza prawna następujących dokumentów:

 • protokół badania trzeźwości alkomatem

 • wydruki z przeprowadzonych badań

 • świadectwo wzorcowania

W ciągu 2 dni roboczych dostaniesz ode mnie e-maila zwrotnego z opinią prawną dotyczącą przesłanych przez Ciebie dokumentów. Opinia prawna będzie zawierała analizę prawną protokołu badania trzeźwości, wydruków z przeprowadzonych badań oraz świadectwa wzorcowania, ze wskazaniem czy mogą stanowić wiarygodny dowód w sprawie, czy też uzasadnione będzie złożenie wniosku o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego toksykologa lub biegłego z zakresu mechaniki i budowy maszyn, celem wyjaśnienia powstałych wątpliwości. Natomiast w przypadku, gdy badania zostały przeprowadzone w prawidłowy sposób, wówczas wskażę Ci jakie pismo procesowe np. wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego czy inne pismo dotyczące wymiaru kary możesz złożyć i na jakim etapie.

Koszt analizy prawnej w/w dokumentów wynosi 400 zł brutto tj. z podatkiem VAT.

Jeżeli jesteś zainteresowany skorzystaniem z moich usług, wówczas wyślij na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl e-maila z dokumentami tj. protokół badania trzeźwości, wydruki z przeprowadzonych badań, świadectwo wzorcowania wraz z potwierdzeniem wykonania przelewu na kwotę 400 zł.

Nr konta bankowego, na którego należy dokonać wpłaty kwoty 400 zł:
46 1140 2017 0000 4402 1288 4234

Odbiorca:
Kancelaria Adwokacka
Mariusz Stelmaszczyk
ul. Okrężna 11a
02-916 Warszawa

Pamiętaj, że od momentu przedstawienia Ci zarzutu prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości masz prawo wglądu w akta sprawy. Wystarczy, że zadzwonisz do właściwej jednostki Policji, Prokuratury lub Sądu – w zależności od tego gdzie znajdują się akta sprawy i umówisz się na termin zapoznania się z aktami. Możesz uzyskać kserokopie akt lub możesz wykonać ich fotokopie. W sprawie o prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu najważniejsze są: protokół badania trzeźwości, wydruki z przeprowadzonych badań zazwyczaj jest klika wydruków, więc pamiętaj aby zrobić kserokopię bądź fotokopię każdego wydruku oraz świadectwo wzorcowania, które jest dwustronne – na odwrocie znajdują się dodatkowe informacje, dotyczące alkomatu, którym zostałeś zbadany.

Analiza w/w dokumentów ma na celu sprawdzenie czy badania trzeźwości przeprowadzone przez Policjantów Twojej sprawie zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i czy mogą tym samym stanowić wiarygodny dowód do uznania Cię przez Sąd za winnego zarzucanego Ci przestępstwa.

Natomiast jeżeli okaże się, że badania trzeźwości zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, wówczas możesz rozważyć złożenie wniosku o dobrowolne poddanie się karze lub wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

kontakt: +48 697 053 659 oraz +48 22 629 00 36

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Jak wygląda uzgadnianie kary z Prokuratorem w trybie art. 335 k.p.k. w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k.?

Celem niniejszego artykułu jest odpowiedź na bardzo często zadawane pytania przez czytelników, a mianowicie jak wygląda uzgadnianie kary w trybie art. 335 § 1 k.p.k. tj. skazanie bez przeprowadzenia rozprawy oraz czy podejrzany będzie miał możliwość bezpośredniego porozmawiania z Prokuratorem.

Z mojej praktyki zawodowej wynika, iż wielu podejrzanych sądzi, że jeżeli na przesłuchaniu w charakterze podejrzanego wyrażą zgodę na „samoukarnie” w trybie art. 335 § 1 k.p.k., to wówczas będą mogli bezpośrednio porozmawiać z Prokuratorem i przedstawić mu argumenty przemawiające za łagodniejszym wymiarem kary. Jednakże w praktyce sytuacja wygląda odmiennie, gdyż to Policjant wykonuje telefon do Prokuratora i przekazuje podejrzanemu propozycję kary w trybie art. 335 § 1 k.p.k. 

Jeżeli podejrzany wyrazi zgodę na skazanie bez przeprowadzenia rozprawy w trybie art. 335 § 1 k.p.k., wówczas Prokurator wyśle do Sądu akt oskarżenia wraz z wnioskiem w trybie art. 335 § 1 k.p.k. Natomiast gdy podejrzany nie wyrazi zgody na karę zaproponowaną przez Prokuratora, wówczas Prokurator kieruje do Sądu zwykły akt oskarżenia.

Należy wskazać, iż w trybie art. 335 § 1 k.p.k. tj. skazanie bez przeprowadzenia rozprawy, minimalny okres zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych wynosi 3 lata. Natomiast maksymalny okres zakazu wynosi 15 lat. Ponadto obligatoryjnym elementem wyroku skazującego jest świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w minimalnej kwocie 5.000 zł.

Jednakże musisz wiedzieć, iż jeżeli uważasz, że kara zaproponowana przez Prokuratora jest zbyt surowa w stosunku do okoliczności popełnionego przez Ciebie przestępstwa, jak również stopnia społecznej szkodliwości popełnionego czynu, to nie musisz przyjmować propozycji Prokuratora. W sytuacji gdy nie wyrażasz zgody na „samoukarnie” w trybie art. 335 § 1 k.p.k., wówczas już na przesłuchaniu możesz złożyć do akt wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego. 

Instytucję warunkowego umorzenia postępowania karnego oraz przesłanki kiedy Sąd może zastosowac tę instytucję opisałem szczegółowo w artykule Czy w związku z nowelizacją przepisów Kodeksu karnego z dnia 18 maja 2015 r. sprawca przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. możne ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego?

W tym miejscu jedynie wskażę, iż instytucja warunkowego umorzenia postępowania karnego została uregulowana w art. 66 k.k. Jednym z obligatoryjnych warunków do zastosowania przez Sąd omawianej instytucji jest uprzednia niekaralność sprawcy przestępstwa. Zaletą warunkowego umorzenia postępowania karnego jest, iż w przypadku wydania przez Sąd takiego wyroku sprawca przestępstwa w świetle prawa pozostaje osobą niekaraną za przestępstwo popełnione umyślnie. Inaczej niż w przypadku wyroku skazującego. Kolejną zaletą warunkowego umorzenia postępowania karnego jest krótszy zakaz niż w przypadku wyroku skazującego. Sąd w przypadku tej instytucji może odstąpić od zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych lub orzec zakaz na okres 1 roku lub 2 lat.

Wnioski o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. które mogą Cię zainteresować znajdują się pod następującymi linkami:

Wniosek do Prokuratury o skierowanie do Sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowanie karnego w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. z odstąpieniem przez Sąd od orzekania zakazu prowadzenia samochodów

Wniosek do Prokuratury o skierowanie do Sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowanie karnego w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. z orzeczeniem przez Sąd zakazu prowadzenia samochodów na okres 1 roku

Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. z odstąpieniem przez Sąd od orzekania zakazu prowadzenia samochodów

Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. z orzeczeniem przez Sąd zakazu prowadzenia samochodów na okres 1 roku

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Zalety i wady dobrowolnego poddania się karze za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. po nowelizacji Kodeksu karnego z dnia 18 maja 2015 r.

Celem wstępu należy wskazać, iż przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k.  rozpoczyna się od wyniku 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. W związku z powyższym jeżeli u kierującego najwyższy wynik badania trzeźwości wyniesie 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu lub wyższy zostanie mu przedstawiony zarzut prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k.

Przed nowelizacją, która weszła w życie z dniem 18 maja 2015 r. zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych za przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego z art. 178a § 1 k.k. w wynosił od 1 roku do 10 lat. Natomiast w obecnie obowiązującym stanie prawnym zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych w przypadku wydania przez Sąd wyroku skazującego wynosi od 3 do 15 lat.

Należy wskazać, iż pierwszym etapem w sprawie o przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. jest etap postępowania przygotowawczego. To właśnie na tym etapie sprawcy jest przedstawiany zarzut prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. Następnie Policjant pyta się podejrzanego, czy przyznaje się do zarzucanego mu czynu i czy będzie składał wyjaśnienia oraz odpowiadał na pytania. Po przyznaniu się podejrzanego do zarzucanego mu czynu i złożeniu wyjaśnień Policjant zadaje pytanie czy podejrzany wyraża zgodę na skazanie bez przeprowadzenia rozprawy w trybie art. 335 § 1 k.p.k. Jeżeli podejrzany wyrazi zgodę na skazanie w tym trybie, wówczas Policjant wykonuje telefon do Prokuratora, który przedstawia propozycję kary.

Dlatego też w niniejszym artykule wskażę jakie wady i zalety ma dobrowolne poddanie się karze za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. 

Zalety dobrowolnego poddania się karze w trybie art. 335 § 1 k.p.k. tj. skazanie bez przeprowadzenia rozprawy:

 1. szybkość zakończenia postępowania karnego – już sama nazwa instytucji z art. 335 § 1 k.p.k. wskazuje, iż jest to skazanie bez przeprowadzenia rozprawy, tzn. że jeżeli podejrzany podczas przesłuchania na Policji wyrazi zgodę na dobrowolne poddanie się karze, wówczas Prokurator wraz z aktem oskarżenia wysyła do Sądu wniosek w trybie art. 335 § 1 k.p.k. Następnie Sąd wyznacza posiedzenie celem rozpoznania złożonego wniosku. Jeżeli Sąd uzna, że kara jest adekwatna do stopnia społecznej szkodliwości popełnionego przestępstwa oraz stopnia zawinienia, wówczas na tym posiedzeniu wydaje wyrok zgodny z wnioskiem. Stawiennictwo oskarżonego na posiedzeniu nie jest obowiązkowe, więc w praktyce wygląda to tak, że Sąd może wydać wyrok bez udziału oskarżonego na posiedzeniu.

 2. możliwość uzyskania 3 – letniego minimalnego okresu zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych przy wysokim wyniku badania trzeźwości rzędu 1 – 1,5 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu – powyższe wynika z faktu, iż standardowa propozycja Prokuratora odnośnie długości zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych przy „samoukaraniu” w trybie art. 335 § 1 k.p.k. czy to przy najniższym wyniku 0,26 mg/l czy nawet przy wyniku rzędu 1 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu wynosi 3 lata.

Wady dobrowolnego poddania się karze w trybie art. 335 § 1 k.p.k. tj. skazania bez przeprowadzenia rozprawy:

 1. status osoby karanej za przestępstwo – wydanie przez Sąd wyroku skazującego w trybie art. 335 § 1 k.p.k. oznacza, iż sprawca do momentu zatarcia skazania będzie w świetle prawa osobą karaną za przestępstwo popełnione umyślnie. Powyższe może oznaczać dla osób, od których charakter pracy wymaga posiadania statusu osoby niekaranej zwolnienie z pracy.

 2. obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych od 3 do 15 lat oraz świadczenie pieniężne w wysokości min. 5.000 zł,

  Nowelizacja z dnia 18 maja 2015 r. wprowadziła istotną zmianę w zakresie długości trwania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w przypadku wydania przez Sąd wyroku skazującego. Przed nowelizacją zakaz wynosił od 1 roku do 10 lat. Natomiast od dnia 18 maja 2015 r. w przypadku wydania przez Sąd wyroku skazującego zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych wynosi od 3 do 15 lat. Obligatoryjnym elementem jest również nałożenie na sprawcę przestępstwa obowiązku zapłaty świadczenia pieniężnego w kwocie co najmniej 5.000 zł.

 3. brak możliwości wydania wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne w tym trybie,

  W przypadku popełnienia przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego z art. 178a § 1 k.k. Sąd ma możliwość wydania wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne. Instytucja warunkowe umorzenia postępowania karnego została uregulowana w art. 66 k.k. Jednym z obligatoryjnych warunków do zastosowania przez Sąd omawianej instytucji jest uprzednia niekaralność sprawcy przestępstwa. Zaletą warunkowego umorzenia postępowania karnego jest, iż w przypadku wydania przez Sąd takiego wyroku sprawca przestępstwa w świetle prawa pozostaje osobą niekaraną za przestępstwo popełnione umyślnie. Inaczej niż w przypadku wyroku skazującego. Kolejną zaletą warunkowego umorzenia postępowania karnego jest krótszy zakaz niż w przypadku wyroku skazującego. Sąd w przypadku tej instytucji może odstąpić od zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych lub orzec zakaz na okres 1 roku lub 2 lat.

  Jednakże w przypadku skazania bez przeprowadzenia rozprawy w trybie art. 335 § 1 k.k. nie ma możliwości wydania wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne. Jeżeli sprawca przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu chce złożyć wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego, to powinien nie wyrażać zgody na skazanie w trybie art. 335 § 1 k.k.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

kontakt: +48 697 053 659 oraz +48 22 629 00 36

Opublikowano artykuły | 3 komentarze